Projekty

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Do tej pory zrealizowaliśmy 21 projektów o łącznej wartości 35 824 215,57 mln złotych.

Poniżej lista naszych zrealizowanych projektów. Kliknij w tytuł projektu, by dowiedzieć się więcej.

  Tytuł projektu / grantu Okres realizacji Źródło dofinansowania Wysokość dofinansowania (w zł) Całkowita wartość projektu / grantu (w zł)
1 Rozwiń biznes 1.02.2021 - 31.12.2022  WRPO 2014-20, Poddziałanie 1.3.1 2 475 492,00 3 449 953,60
2 Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie - nowe usługi  2.01.2020 - 31.12.2021 WRPO 2014-20, Poddziałanie 1.3.2 230 694,90 332 713,15
3 Nowa infrastruktura i usługi IP w Lesznie 1.06.2018 - 31.12.2019  WRPO 2014-20; Poddziałanie 1.3.2 4 521 784,07 6 510 948,42
4 Rozwiń skrzydła w biznesie 01.04.2019 - 31.03.2021 WRPO 2014-20, Poddziałanie 1.3.1 1 703 948,18 2 502 109,73
5 Transfer wiedzy i technologii do firm z klastra Leszczyńskie Smaki 07.05.2018 - 19.10.2018 Konkurs „Współpraca IOB-BIZNES-NAUKA” Edycja 2018 55 000,00 67 650,00
6 Innowacje w klastrze spożywczym "Leszczyńskie smaki" 21.11.2017 - 11.12.2017 Konkurs „Współpraca IOB-BIZNES-NAUKA” Edycja 2017 55 000,00 67 650,00
7 Nowa oferta Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie 28.09.2016-31.12.2017 WRPO 2014-20, Podziałanie 1.3.2 236 640,00 342 432,00
8 Moja Firma z pożyczką (partner)  31.03.2013- 30.08.2015   WRPO 2007-13, Działanie 6.2 9 639 236,83 9 639 236,83
9 Nowe i udoskonalone produkty klastra spożywczego Leszczyńskie smaki 02.02.2015 - 03.04.2015 PO KL, Działanie 8.2 60 000,00 73 800,00
10 Utworzenie Klastra Informatycznego w Lesznie  01.11.2014 - 30.06.2015  WRPO 2007-13, Działanie 1.6 174 080,00 204 800,00
11 VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2014 pt. Nowe i udoskonalone produkty klastra spożywczego Leszczyńskie Smaki.  1.12.2014 - 15.04.2015  PO KL, Działanie 8.2 60 000,00 73 800,00
12 Klaster Leszczyńskie Smaki – promocja i współpraca dla najwyższej jakości, tradycji i nowoczesnych technologii w branży spożywczej w południowo-zachodniej Wielkopolsce 01.01.2014-31.12.2014  WRPO 2007-13, Działanie 1.6 199 665,00 234 900,00
13 VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2014 pt. Innowacyjny produkt Leszczyńskiego Klastra Budowlanego 3.07.2014 - 31.10.2014 PO KL, Działanie 8.2 60 000,00 73 800,00
14 VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2014 pt. Nowe wzornictwo i opakowania dla produktów klastra Leszczyńskie Smaki. 16.06.2014 - 20.10.2014 PO KL, Działanie 8.2 60 000,00 73 800,00
15 Utworzenie sieci „Leszczyńskie smaki” szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce  01.01.2011- 31.12.2013  WRPO 2007-13, Działanie 1.6 699 969,05 823 493,00
16 VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2013 pt. Opracowanie strategii wejścia klastra spożywczego „Leszczyńskie Smaki” na rynek niemiecki” 23.09.2013 – 22.11.2013 PO KL, Działanie 8.2 60 000,00 73 800,00
17 Udział przedstawiciela klastra Leszczyńskie Smaki w targach ANUGA 2013  04-09.10.2013 WRPO 2007-13, Działanie 1.5 2 795,00 3 795,00
18 Organizacja międzynarodowej konferencji pt. „Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej poprzez zagraniczną współpracę klastra – wymiana wiedzy, dobre praktyki, partnerstwo” 01.05. – 07.10.2013 UMMM 20 000,00 23 200,00
19 VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2012 pt. Skuteczna dystrybucja produktów sprzedawanych pod marką Leszczyńskie smaki. 21.09. – 03.12.2012 PO KL, Działanie 8.2 50 000,00 61 500,00
20 Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie 15.12.2010 - 30.11.2012  WRPO 2007-13, Działanie 1.4 3 519 790,40 11 137 943,84
21 Innowacyjne Leszno II 01.08.2010- 30.11.2010 PO KL, Działanie 8.2 43 000,00 52 890,00
  razem     23 927 095,43 35 824 215,57

 

 

Innowacje w klastrze spożywczym „Leszczyńskie smaki”

Okres realizacji projektu: 1.10.2017-11.12.2017

Krótki opis projektu:

Projekt polega na opracowaniu innowacji produktowej, procesowej i marketingowej dla MSP z Klastra spożywczego „Leszczyńskie smaki”, które zidentyfikowały taką potrzebę. Wnioskodawca projektu - Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. posiada status instytucji otoczenia biznesu i pełni rolę koordynatora inicjatywy klastrowej. W ramach projektu koordynator dokona wyboru jednostki badawczo- rozwojowej , która będzie świadczyć usługę na rzecz uczestników projektu, będzie koordynować realizację tej usługi, zadba o dysocjację wyników projektu  i dokona jego rozliczenia. Wybrana jednostka badawczo- rozwojowa przeprowadzi badania i opracuje modyfikacje produktów zgłoszonych przez firmy zawierających dodatki technologiczne źle odbierane przez konsumentów oraz opracuje nowe produkty z zastosowaniem nowych dodatków funkcjonalnych. Zmodyfikowane i nowe produkty zostaną poddane ocenie sensorycznej przez końcowych użytkowników – potencjalnych klientów z grupy docelowej. Ocena ta będzie punktem wyjścia do wyznaczenia innowacyjnego sposobu komunikacji marketingowej wyjątkowych cech produktu przekonującego świadomych konsumentów do jego zakupu, w  tym z wykorzystaniem etykiety produktu. Dla producenta serów smażonych zostanie opracowana innowacja procesowa polegająca na  zastąpieniu  w serze smażonym sprzedawanym w bloku substancji zagęszczającej - karagenu oraz substancji konserwującej -  sorbinianu potasu innymi substancjami o podobnym efekcie działania. Dla producenta wyrobów wędliniarskich w słoikach zostanie opracowana innowacja procesowa i produktowa polegająca  na zastąpieniu dodatków typu E substancjami naturalnymi zapewniającymi przedłużenie terminu przydatności do spożycia, umożliwiającymi dodanie nowego smaku (innowacja produktowa) i wybarwienie. Dla producenta czekolady zostanie opracowana innowacja produktowa –  czekolada deserowa  bez cukru z dodatkiem morwy białej w celu obniżenia i stabilizacji poziomu glukozy we krwi, która może być spożywana przez  diabetyków. Innowacje produktowe zostaną wypracowane dla cukierni polegające na opracowaniu receptury i technologii produkcji dla nowych produktów w grupie wyrobów cukierniczych i konfitur dla diabetyków z zastosowaniem nowych środków słodzących bez niepożądanego posmaku i koloru. Dla producenta lodów zostaną opracowane nowe produkty wykorzystujące nowe dodatki funkcjonalne.

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie transferu wiedzy i technologii bezpośrednio do grupy 5 przedsiębiorców z klastra spożywczego Leszczyńskie Smaki poprzez wypracowanie innowacji procesowych, produktowych i marketingowych, które będzie skutkować wzrostem ich gotowości wdrożeniowej w roku 2017.

 

"Nowe i udoskonalone produkty klastra spożywczego Leszczyńskie Smaki".

Okres realizacji - 02.10.2017.do 11.12.2017.

Klaster Leszczyńskie Smaki  już po raz drugi w 2014 roku (edycja wrześniowa) uzyskał dofinansowane ze środków pochodzących z Projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem projektu badawczego jest opracowanie nowych i udoskonalonych produktów klastra Leszczyńskie Smaki spełniających oczekiwania świadomych klientów poprzez wypracowanie nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnych pomysłów oraz usprawnienie procesów technologicznych dla wybranych producentów klastra Leszczyńskie Smaki, którzy stwierdzili pilną potrzebę rynkową ich wprowadzenia. Opracowanie dotyczyć będzie prac badawczo-rozwojowych polegających na skonstruowaniu receptury i technologii wytwarzania lodów i czekolady o właściwościach probiotycznych. Prace związane z usprawnieniem procesów technologicznych dotyczą: badania wpływu  surowców na ostateczne własciwości produktu i opracowaniu innowacji procesowej skutecznie zapobiegającej występowaniu błędów w daniach gotowych.

 

Transfer wiedzy i technologii do firm z klastra „Leszczyńskie Smaki”.

Okres realizacji - 07.05.2018  do 19.10.2018

Projekt polega na transferze wiedzy i technologii w celu opracowania innowacji produktowej, procesowej i marketingowej dla MSP z Klastra spożywczego „Leszczyńskie smaki”, które zidentyfikowały taką potrzebę. Wnioskodawca projektu - Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. posiada status instytucji otoczenia biznesu i pełni rolę koordynatora inicjatywy klastrowej. W ramach projektu LCB jako broker innowacji będzie pełnić rolę opiekuna, pośrednika i  koordynatora.  Broker dokona wyboru jednostki badawczo-rozwojowej, która będzie świadczyć usługę na rzecz uczestników projektu, będzie koordynować należytą realizację tej usługi, zadba o prezentację wyników projektu  oraz dokona jego podsumowania i rozliczenia. Wybrana jednostka badawczo-rozwojowa przeprowadzi spotkania w firmach w celu ustalenia szczegółowego zakresu badań. Następnie przeprowadzi  badania, opracuje receptury i technologie produkcji nowych/ zmodyfikowanych produktów.  Produkty te zostaną poddane ocenie sensorycznej przez końcowych użytkowników – potencjalnych klientów z grupy docelowej. Ocena ta będzie punktem wyjścia do wyznaczenia innowacyjnego sposobu komunikacji marketingowej wyjątkowych cech produktu przekonującego świadomych konsumentów do jego zakupu,  w  tym z wykorzystaniem etykiety produktu. Ponadto jednostka badawczo-rozwojowa przygotuje kompendium wiedzy o zasadach etykietowania produktów uwzględniające  dostosowanie do wymagań opisanych w rozporządzeniach unijnych.

W ramach projektu dwaj producenci serów i  producent wyrobów garmażeryjnych uzyskają receptury nowych innowacyjnych produktów. Producent serów smażonych wprowadzi innowację produktową bazując na dotychczasowej linii produkcyjnej. Firma Frykas wprowadzi innowację produktową w postaci nowego/zmodyfikowanego wysokoenergetycznego dania gotowego na bazie mięsa w opakowaniu szklanym 500 g jako posiłek regeneracyjny według rozporządzenia dotyczącego posiłków regeneracyjnych. Farma Seronada wprowadzi innowację produktową i procesową poprzez opracowanie metody hydrolizy sera typu ricotta na potrzeby produkcji preparatu o działaniu prozdrowotnym. Wszyscy uczestnicy projektu, w tym producent czekoladek, wprowadzą innowację marketingową polegającą na dostosowaniu etykiet innowacyjnych produktów do oczekiwań świadomych konsumentów i jednocześnie do wymogów rozporządzeń UE.

 

Utworzenie Klastra Informatycznego w Lesznie.

Opis przedmiotu projektu: 

Realizacja projektu służy podniesieniu konkurencyjności i innowacyjności firm z branży informatycznej,  instytucji otoczenia biznesu, szkół leszczyńskich oraz Miasta Leszna jako członków tworzonego Klastra. Inicjatywa, zawiązana jako powiązanie niesformalizowane, ma charakter promocyjny i będzie realizowana w terminie od 1.11.2014 do 30.06.2015 r. W ramach projektu przeprowadzone zostaną usługi doradcze mające na celu wzmocnienie procesu tworzenia sieci oraz podniesienie innowacyjności jego członków prowadzące do wprowadzenia nowych /udoskonalonych produktów/usług. Usługi doradcze pozwolą na opracowanie strategii komunikacji klastra. Zawarte w niej cele działania klastra, grupy docelowe i dokonany wybór treści przekazu i narzędzi komunikacji stworzą skuteczny systemu komunikacji. Działania promocyjne Klastra obejmą 10 przedsięwzięć promocyjnych: wykreowanie logo i identyfikacji wizualnej Klastra, stronę www z platformą komunikacyjną, profil na facebooku, reklamę w Internecie, film promocyjny, kampanię medialną, materiały promocyjne, promocję klastra na targach CeBIT, podczas otwartych konferencji oraz sprzedaż bezpośrednią – spotkania z potencjalnymi nowymi członkami. Działania promocyjne klastra służyć będą pozyskaniu kolejnych partnerów klastra oraz promocji usług świadczonych przez jego członków.

Powstanie system działań służących wymianie wiedzy i podniesieniu innowacyjności partnerów Klastra poprzez usługi doradcze, konferencje własne i zewnętrzne, wizytę studyjną, spotkania robocze, stronę internetową z platformą komunikacji, biuro Klastra itp. Zaplanowano usługi doradcze z zakresu technologii ICT oraz, w zależności od potrzeb, usługi o charakterze prawnym, finansowym, zarządczym, marketingowym itp. Dzięki nim członkowie klastra wdrożą nowe/udoskonalone usługi lub produkty (5). Usługi zawsze będą dotyczyć sieci jako całości. Klaster zorganizuje wizytę studyjną na targi CeBIT w Hanowerze. Wizyta pozwoli na poznanie najnowszych osiągnięć w branży ICT, porównanie z globalną konkurencją oraz promocję klastra wśród potencjalnych partnerów. Organizacja 6 konferencji służyć będzie wymianie wiedzy pomiędzy partnerami/ członkami projektu, a szczególnie ułatwieniu przepływu wiedzy z jednostek naukowo-badawczych do przedsiębiorstw z branży. Zakres konferencji będzie odpowiadał na bieżące potrzeby partnerów Klastra i obejmie m. in. doświadczenia innych klastrów działających w branży, dobre praktyki w zakresie współpracy przedsiębiorstw z JBR, najnowsze technologie w branży ICT, reklamę w internecie oraz np. obsługę klienta, negocjacje i sprzedaż, aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej itp. Konferencje będą miały charakter otwarty i służyły promocji i pozyskiwaniu nowych członków Klastra. Uczestnictwo przedstawicieli Klastra w zewnętrznych konferencjach, misjach itp. pozwoli na gromadzenie najnowszej wiedzy z branży ICT i klasteringu oraz jej transfer do członków sieci za pośrednictwem własnych konferencji, spotkań roboczych oraz internetu. Działania podnoszące innowacyjność zmotywują i wyposażą w niezbędną wiedzę i umiejętności członków powiązania.

Projekt zapewni funkcjonowanie biura klastra w siedzibie koordynatora w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Geodetów 1 w Lesznie. Dogodna lokalizacja biura z dostępem do sal konferencyjnych, wyposażenie w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy z dostępem do Internetu i telefonu pozwoli pracownikom zatrudnionym w projekcie na jego efektywną realizację. Pracownik do bezpośredniej realizacji projektu (umowa zlecenie/etat) będzie odpowiedzialny za merytoryczną realizację zadań przewidzianych w projekcie: zlecanie i egzekwowanie działań promocyjnych, usług doradczych, organizację spotkań roboczych i wizyty studyjnej, przygotowanie i realizację konferencji, monitorowanie realizacji projektu, sprawozdawczość, kontakty z członkami oraz współpracę z IZ WRPO.

Rezultaty realizacji projektu:

Efektem rzeczowym projektu będzie sprawnie działająca sieć, w której na koniec czerwca 2015r. liczba przedsiębiorstw z branży ICT wzrośnie do 12, a liczba instytucji otoczenia biznesu do 2. Powiązanie kooperacyjne przeprowadzi 10 przedsięwzięć promocyjnych. Promocja Klastra jako całości wzmocni pozycję konkurencyjną każdego z uczestników. Liczba jednostek  naukowo-badawczych zaangażowanych w powiązanie kooperacyjne wzrośnie do 3, co ułatwi współpracę w zakresie wprowadzania nowych innowacyjnych rozwiązań w firmach. Wzmocnieniu struktury Klastra, jego promocji oraz innowacyjności służyć będą usługi doradcze, których wartość wyniesie  24 600 zł. Dostęp do najnowszych technologii, wiedzy i know-how umożliwi wdrożenie przez przedsiębiorstwa 5 nowych/udoskonalonych produktów/usług, które będą źródłem wzrostu ich konkurencyjności.  W wyniku przedsięwzięć promocyjnych zostanie nawiązanych 5 kontaktów z podmiotami zewnętrznymi. Będą to instytucje naukowo – badawcze (2), stowarzyszenie branżowe lub klastry (2) oraz jednostka administracji samorządowej (1). Spowoduje to większe oddziaływanie Klastra i ułatwi sukces rynkowy firm działających w Klastrze. Rezultatem realizacji projektu będą korzyści dla przedsiębiorców wynikające z działalności w sieci:

 • wzmocnienie pozycji firmy na rynku poprzez wzrost wiedzy i umiejętności właścicieli i ich pracowników dzięki realizacji działań zaplanowanych w projekcie (usługi doradcze, konferencje, wizyta studyjna itp.) oraz poprzez wymianę wiedzy z innymi członkami Klastra,
 • poprawa wizerunku firmy i jej pozycjonowania na rynku lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym dzięki wspólnej promocji marki i usług Klastra oraz zwiększenie zaufania potencjalnych klientów dzięki uczestnictwu firmy w Klastrze,
 • podniesienie innowacyjności firmy poprzez transfer wiedzy i jego wykorzystanie do wprowadzenia nowych/zmodernizowanych produktów/usług (5),
 • nawiązanie kontaktów biznesowych z uczestnikami Klastra – wspólne projekty, dostawy, wzajemne usługi,
 • rozszerzenie rynków zbytu poprzez skuteczną promocję sieci i jej usług,
 • obniżenie kosztów działalności firmy (np. poprzez wzmocnienie promocji, niższe koszty transakcyjne, korzyści z profesjonalnego doradztwa, łatwiejszy przepływ wiedzy z jednostek badawczo-rozwojowych itp.),
 • wzrost konkurencyjności firmy w stosunku do firm nie uczestniczących w sieci,
 • nawiązanie współpracy ze szkołami i dzięki możliwości oddziaływania na treść i jakość kształcenia zawodowego na poziomie średnim i licencjackim obniżenie kosztów szkolenia  nowych pracowników,
 • nawiązanie ściślejszej współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i dopasowanie ich oferty usług do potrzeb przedsiębiorców,
 • nawiązanie współpracy z władzami miasta i możliwość wpływania na politykę gospodarczą,
 • przyśpieszenie rozwoju firmy.

Cel projektu:

Główny cel projektu jest zgodny z celem działania 1.6. WRPO i polega na podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw w południowo-zachodniej Wielkopolsce poprzez współpracę kooperujących ze sobą firm z szeroko rozumianej branży informatycznej  z instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami, władzami samorządowymi i innymi przedsiębiorcami. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami z branży ICT,  instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
 • Podniesienie poziomu konkurencyjności i  innowacyjności uczestników sieci poprzez regularną wymianę informacji i wiedzy, szczególnie z jednostkami badawczo-rozwojowymi,
 • Wprowadzenie przez przedsiębiorstwa nowych/udoskonalonych produktów/usług dzięki współpracy z JBR i IOB,
 • Promocja marki  i usług klastra,
 • Poprawa wizerunku gospodarczego subregionu.

 

VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2014  pt. Innowacyjny produkt Leszczyńskiego Klastra Budowlanego 

Projekt był realizowany w ramach projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie 3.07.2014 do 31.10.2014 roku. Dofinansowanie wyniosło 60 000,00 zł netto.

Przedmiot i zakres

Przedmiotem wszelkich analiz, raportów opracowanych charakterystyk energetycznych oraz projektów wykonawczych jest stworzenie gotowego, powtarzalnego projektu domu jednorodzinnego spełniającego wymagania NFOŚiGW w zakresie domów o charakterystyce energetycznej -NF40 oraz przeszkolenie członków Leszczyńskiego Klastra Budowlanego w zakresie przyjętych rozwiązań oraz wymagań wykonawczych.

Do wykonania analizy wykorzystano Projekt budowlany, Projekty wykonawcze w zakresie architektoniczno-budowlanym, instalacyjny oraz wentylacji dla czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z wiatami garażowymi i zbiornikami bezodpływowymi opracowany przez mgr inż. Alinę Samolewską oraz mgr inż. Maraka Hołogę, Małgorzatę Noculak, Agnieszka Cenę Soroko.

Zakres szkolenia, przeprowadzonego w ramach projektu obejmował następujące elementy:

 1. Projektowanie budynków jednorodzinnych w standardzie energetycznym NF40
 2. Program komputerowy OPTIMA
  • Projektowanie budynków niskoenergetycznych NF40
  • Projektowanie przegród w budynkach NF40
  • Szczelność budynku: wymagania projektowe, rozwiązania szczegółowe
  • Wpływ mostków cieplnych, metody oceny, przykładowe rozwiązania typowych węzłów
  • Wentylacja w budynkach NF40
  • Instalacje grzewcze na c.o. i c.w.u. - rozwiązania dla budynków energooszczędnych
  • Procedury weryfikacyjne i odbiorowe
  • Omówienie projektu badawczego „Innowacyjny produkt Leszczyńskiego Klastra Budowlanego”
  • Pytania końcowe i podsumowanie szkolenia

Rezultaty projektu

Rezultatem analiz i prac jest gotowy do realizacji projekt budynku spełniający wymagania jak dla budynków NF40 oraz odpowiednio przygotowana kadra inżynierska do realizacji projektu.

Dla uszczegółowienia przedstawiamy zrealizowany zakres prac:

 • analiza projektu budowlanego – przekazana 31.10.2014
 • dokumentacja wykonawcza budynku w standardzie NF40 - przekazana 31.10.2014
 • „Książka budynku energooszczędnego"- przekazana 31.10.2014
 • koncepcja narzędzia IT (program OPTIMA z licencjami na 5 stanowisk) - przekazana 30.10.2014
 • model energooszczędnego budynku – (w programie OPTIMA) - przekazany 31.10.2014
 • raport z wykonanych badań - przekazany 31.10.2014
 • szkolenie produktowe dla konstruktorów i architektów (z zakresu obsługi programu OPTIMA) - zrealizowane 30.10.2014
 • szkolenie dla członków Leszczyńskiego Klastra Budowlanego (podsumowanie projektu) - zrealizowane 30.10.2014

Dokumentacja i raport z opracowania zostały przekazane w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (format PDF) na nośniku CD/DVD.

Planowane sposoby i terminy zastosowania wyników

Planowane sposoby i terminy zastosowania wyników zależne są od gotowości adresatów opracowań i projektów do ich realizacji. Autorom opracowania trudno jest przewidzieć czy projekt będzie kontynuowany na etapie wykonawczym.

 

Budowa Inkubatora Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie - WRPO 1.4

Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie jest inicjatywą pionierską, zmierzającą do aktywizacji środowiska gospodarczego i naukowego subregionu leszczyńskiego. Stworzy nowym przedsiębiorcom możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z infrastruktury, szkoleń i doradztwa, które ułatwią im rozwój w początkowej najtrudniejszej fazie. Istniejące firmy uzyskają wsparcie w postaci kompleksowych usług, świadczonych w jednym miejscu.
Inkubator Przedsiębiorczości będzie kompleksem budynków, w których znajdą się pomieszczenia biurowe, magazyny oraz powierzchnie produkcyjne, a także sale konferencyjne. Jego zadaniem będzie wsparcie zarówno istniejących firm, jak również pomoc dla osób, rozpoczynających działalność gospodarczą.

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. zgłosiło projekt pt. "Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie" do konkursu o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet I Konkurencyjność Przedsiębiorstw, działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji. Projekt otrzymał pozytywny wynik podczas oceny merytorycznej, zdobywając jednocześnie maksymalną liczbę punktów i pierwsze miejsce na liście rankingowej.
14 czerwca 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Złożenie wniosku o dofinansowanie zostało poprzedzone przygotowaniem Analizy możliwości, potencjału i zapotrzebowania na utworzenie Inkubatora w Lesznie przez Euroconcept Innowacje Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta Leszna. Z dokumentu jednoznacznie wynika, iż przedsięwzięcie to jest w pełni uzasadnione, gdyż może znacząco wpłynąć na tworzenie właściwego klimatu w środowisku lokalnym i regionalnym do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Wynikiem analizy było przyjęcie Uchwały Nr XXX/343/2009 Rady Miejskiej Leszna o utworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie i powierzenie prac Prezydentowi Miasta Leszna do pozyskania na ten cel środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przygotowując się do tego zadania wykonano ekspertyzę dotyczącą formy organizacyjno-prawnej dla podmiotu zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości. Zawarte w niej rekomendacje wskazywały jako najlepsze rozwiązanie powołanie przez miasto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezydent Miasta podpisał 04.01.2010 r. umowę spółki Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Realizacja projektu polegała na utworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A., którego głównym zadaniem będzie wspieranie nowoutworzonych i rozwijających się innowacyjnych firm. Obiekt został oddany do użytku w lipcu 2012r.  
W lipcu 2012r. zakupiono wyposażenia Inkubatora (zestawy meblowe dla administracji i lokatorów) oraz sprzęt komputerowo – multimedialny. Na przełomie września i października odbyły się szkolenia kadry Inkubatora Przedsiębiorczości w wymiarze 112 godzin szkoleniowych.

Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się 28.09.2012 r., a finansowa dnia 26.10.2012 r.

 

 

 

„Nowa oferta Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” – WRPO, działanie 1.3

Leszczyńskie Centrum Biznesu w okresie od 28 września 2016 do 31 grudnia 2017 roku realizuje kolejny projekt unijny  pt. „Nowa oferta Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”,  w ramach działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, poddziałania 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie podregionu leszczyńskiego poprzez wsparcie potencjału i przygotowanie nowych/ udoskonalonych usług Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące cele cząstkowe:

 1. Aktualna identyfikacja potrzeb i barier osób chcących otworzyć działalność gospodarczą i firm w pierwszym okresie ich funkcjonowania,
 2. Wzrost kompetencji pracowników LCB Sp. z o.o.,
 3. Wdrożenie 8 pakietów nowych/ udoskonalonych zaawansowanych usług świadczonych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie.
 4. Skuteczna promocja nowych/ udoskonalonych usług Inkubatora Przedsiębiorczości.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest rozwój potencjału i poprawa jakości specjalistycznych usług Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych specjalizacji. Odbiorcą projektu są pracownicy LCB Sp. z o.o. – Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie, a pośrednio osoby i firmy korzystające z usług inkubacji z terenu subregionu leszczyńskiego.

W ramach projektu będą świadczone usługi doradcze, które pozwolą na wprowadzenie nowych lub udoskonalenie istniejących usług Inkubatora Przedsiębiorczości w postaci następujących pakietów usług:

 1. Audyt potrzeb firmy na starcie -  identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z otwarciem i prowadzeniem działalności gospodarczej  w pierwszym okresie jej trwania ( m.in. kluczowe czynniki sukcesu, ocena atrakcyjności sektora, potrzeb w zakresie prowadzenia firmy w danej branży, określenie mocnych i słabych stron, określenie umiejętności z zakresu marketingu, itp.). Usługa ta ma uświadomić  przedsiębiorcy jego potrzeby i stanowić zachętę do skorzystania z wyspecjalizowanych usług inkubatora.
 2. Marketing – określenie grupy docelowej i jej potrzeb, produkt, cena, dystrybucja, cele promocji, treści przekazu, dobór narzędzi promocji , mediaplan.
 3. Twoja firma w internecie/sieci – www i media społecznościowe, regulacje prawne ( np. polityka prywatności, regulamin sklepu internetowego, cookies ), pozycjonowanie, content marketing itp.
 4. Prawo i podatki w firmie – jaką formę prawną działalności gospodarczej  wybrać, jaką formę opodatkowania wybrać, sposób przygotowania dokumentów, jakie obowiązki wynikają dla pracodawcy z kodeksu pracy, działalność wymagająca koncesji  zezwoleń, umowy handlowe, ochrona danych osobowych.
 5. Ochrona środowiska w MSP – rodzaj działalności gospodarczej a obowiązki w zakresie ochrony środowiska- checklista
 6. Eksport – określenie rynków docelowych, wymogi prawne, przygotowanie planu eksportu, formy wsparcia,
 7. Innowacje i transfer technologii – wyszukiwanie niezbędnych innowacji i technologii, sposoby zakupu i wdrożenia, formy wsparcia.
 8. Ochrona własności intelektualnej – know-how, prawo autorskie i prawa pokrewne, własność przemysłowa, procedura patentowa.

Dla każdego pakietu zostanie w ramach usługi doradczej opracowane:

 • narzędzie umożliwiającej sprawne i powtarzalne świadczenie usługi  - narzędzie powinno być skonstruowane w taki sposób (ankieta, checklista), aby ułatwić przejście przez następujące etapy pracy z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą: ocena stanu firmy, rozpoznanie potrzeb firmy, przygotowanie strategii / planu działania.
 • pilotażowe wdrożenie usługi (dla 3-5 klientów), przez pracownika inkubatora przy asyście podmiotu doradczego, które posłużyć ma ewentualnej modyfikacji narzędzia oraz jego ostatecznemu zatwierdzeniu.
 • przygotowanie treści szkolenia uzupełniającego dany pakiet do umieszczenia na platformie e-learningowej.
 • stworzenie bazy wiedzy niezbędnej do świadczenia danej usługi wraz z systemem jej aktualizowania ( podstawowe informacje, źródła, sposób aktualizacji informacji).

W projekcie przewidziano także usługę doradczą w zakresie rozwoju potencjału LCB. Obejmuje ona:

 1. audyt kompetencji obejmujący rozmowy z pracownikami i warsztat – jak rozmawiać z przedsiębiorcą/ potencjalnym przedsiębiorcą,
 2. stworzenie matrycy kompetencji – określenie potrzeb i kierunków rozwoju pracowników,
 3. identyfikację obszarów specjalizacji dla danego pracownika i doradztwo w zakresie rozwoju tych specjalizacji zgodnie z matrycą.

Ponadto w ramach projektu zostaną wykonane następujące analizy i badania:

 • Analiza dotychczasowej działalności marketingowej LCB, w tym obecnej strony www Inkubatora Przedsiębiorczości i  stworzenie efektywnego planu promocji pakietów usług, sposobu prezentacji usług oraz platformy e-learningowej pod kątem treści, ich prezentacji i sposobu docierania do grupy docelowej Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z propozycją skutecznych działań promocyjnych w zakresie sprzedaży nowych/ udoskonalonych pakietów usług. Produktem usługi będzie raport zawierający wytyczne do ulepszenia www oraz prezentacji i promocji usług inkubacji, w tym nowych/udoskonalonych w ramach projektu. 
 • Badanie  opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych w Lesznie w zakresie chęci otwierania działalności gospodarczej, zalet i wad oraz barier i problemów w oparciu o badanie ankietowe  na próbie 500 uczniów i 500 studentów. Efektem badania będzie raport zawierający wnioski i rekomendacje.

Badanie fokusowe 20 osób w dwóch grupach, które założyły w Lesznie firmę i prowadzą ją z sukcesem od 6 miesięcy do max. 5 lat. Celem badania jest przygotowanie raportu zawierającego wytyczne do dalszej pracy Inkubatora w odpowiedzi na to, jakie były bariery, problemy, czego brakowało, jakich usług potrzebują firmy na starcie, aby odnieść sukces. Raport będzie tez opisywał dobre praktyki wsparcia firm na starcie.  

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: sztuk – 1, rok – 2017

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: sztuk – 1, rok – 2017

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): w zł: 131 442,00, rok – 2017,

Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług: sztuk – 1, rok – 2017

Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu: sztuk 8, rok – 2017.

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie:

Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu: sztuk: 50, rok – 2018

 

 

Moja firma z pożyczką - POKL 6.2

Leszczyńskie Centrum Biznesu w okresie od 31 marca 2013 - 30 sierpnia 2015 wspólnie z Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości realizowało projekt "Moja firma z pożyczką".

Projekt współfinansowany byłze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu dla osób, które chcą otworzyć własną firmę proponowane były mikropożyczki do 50.000 zł oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa.

Maksymalna wysokość pożyczki – 50.000 zł
Maksymalny okres spłaty – 5 lat
Oprocentowanie – od 2 % w skali roku

Możliwa karencja 12 mies.

Wsparcie dostępne było dla osób:

 • pracujących
 • pozostających bez zatrudnienia – zarejestrowanych jako bezrobotni
 • nieaktywnych zawodowo tj.osób w wieku 18-64 lata niezatrudnionych, niewykonujących innej pracy zarobkowej m.in. studentów

Osoba przystępująca do projektu:

 • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej na 12 mies.przed zgłoszeniem do projektu
 • zamieszkująca, pracująca lub ucząca się na obszarze województwa wielkopolskiego

Wymagania dla przedsiębiorcy:

 • utrzymanie działalności przez minimalny okres 12 miesięcy od dnia rejestracji działalności gospodarczej,
 • nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym m.in. ze środków PFRON, Funduszu Pracy lub PROW na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością.

Pożyczka mogła być przeznaczona na dowolny cel gospodarczy (uzasadniony ekonomicznie) m.in. na cele:

 • inwestycyjne,
 • obrotowe,
 • inwestycyjno-obrotowe.

 

Innowacyjne Leszno

W ramach projektu sporządzono 2 opracowania o najlepiej działających sieciach w branży spożywczej i budowlanej w kraju oraz poza jego granicami oraz 2 ekspertyzy dotyczące firm ze wspomnianych branż w subregionie leszczyńskim i najlepszych jednostek badawczo-rozwojowych. Wypracowane dokumenty zostały przedstawione podczas dwóch spotkań. W części projektu związanej ze wspieraniem przedsiębiorczości zorganizowano dwa spotkania poświęcone Inkubatorowi Przedsiębiorczości w Lesznie. Pierwsze służyło prezentacji najlepszych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości w wybranych ośrodkach polskich i zagranicznych. Drugie - promocji założeń Inkubatora wśród grup docelowych: przedsiębiorców, władz miasta, instytucji otoczenia biznesu, studentów i uczniów, itp.

Harmonogram działań w ramach projektu: 

 1. Staż
 2. Ekspertyzy
  1. Ekspertyza dot.potencjału
   • branży przetwórstwa spożywczego w regionie leszczyńskim
   • branży budowlanej w regionie leszczyńskim
 3. Spotkania
  1. Spotkanie informacyjne - prezentacja dobrych praktyk - działalność Inkubatorów w Polsce i za granicą
  2. Spotkanie - prezentacja wyników ekspertyzyi opracowania dla branży przetwórstwa spożywczego w regionie leszczyńskim
  3. Spotkanie - prezentacja wyników ekspertyzyi opracowania dla branży budowlanej w regionie leszczyńskim
  4. Spotkanie promujące ideę Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie
 4. Opracowania
  1. Funkcjonowanie najlepiej działających sieci klastrowych w branży przetwórstwa spożywczego w kraju i za granicą
  2. Funkcjonowanie najlepiej działających sieci klastrowych w branży budowlanej w kraju i za granicą