Model biznesowy (Business Model Canvas)

OPIS USŁUGI

Proponowana usługa zakłada opracowanie wspólnie z klientem spójnej koncepcji biznesu (aktualnego bądź przyszłego/zakładanego) zaprezentowanej w bardzo przejrzystej i czytelnej formie. Pozwala to po pierwsze, jasno określić aktualną bądź zakładaną sytuację firmy, zidentyfikować mocne i słabe strony, a także potencjalne zagrożenia, a po drugie, daje możliwości bieżącej aktualizacji/modyfikacji w zależności od zmieniających się warunków.

W ramach usługi określone zostają takie kluczowe elementy działalności firmy jak: segmenty klientów, relacje z klientami, kanały dotarcia/komunikacji z klientami, propozycja wartości, struktura przychodów, struktura kosztów, kluczowe zasoby, kluczowe działania, partnerzy.

DLA KOGO?

Usługa skierowane jest dla:

  • pomysłodawców, którzy zamierzają rozpocząć działalność
  • nowo powstałych firm
  • doświadczonych firm z długim stażem na rynku, które zmieniają model biznesowy lub wprowadzają nowy produkt/usługę

ZAKRES USŁUGI

Usługa obejmuje:

  • Przeprowadzenie indywidualnego warsztatu z klientem, podczas którego określony zostanie aktualny bądź planowany model biznesowy firmy
  • Przygotowanie raportu z rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonego warsztatu

KORZYŚCI

Posiadanie wiedzy na temat modelu biznesowego prowadzonej działalności pozwala:

  • Określić poszczególne obszary funkcjonowania firmy
  • Zidentyfikować potencjalne zagrożenia, mocne i słabe strony,
  • Wprowadzić ewentualne modyfikacje w poszczególnych obszarach wymagających poprawy

 

Skontaktuj się z naszą specjalistką, aby poznać szczegóły usługi!

Skontaktuj się