Analiza finansowa

OPIS USŁUGI

Opierając się na dokumentach finansowych przedsiębiorstwa zostaje przeprowadzona usługa analizy finansowej, polegająca na przygotowaniu raportu wraz z opisem najważniejszych wskaźników osiągniętych przez firmę, kształtujących jej sytuację finansową. Raport ma na celu wsparcie osób zarządzających w podejmowaniu decyzji, kluczowych dla zachowania stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

DLA KOGO?

Usługa skierowana jest dla mikro, małych i średnich firm.

ZAKRES USŁUGI

Przygotowanie raportu wraz z obliczeniem, interpretacją i rekomendacjami dotyczącymi podstawowych wskaźników mających wpływ na sytuację finansową i płynnościową podmiotu gospodarczego (wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia, sprawności działania, analiza struktury przychodów i kosztów, wskaźniki analizy bilansu).

KORZYŚCI

Firma otrzymuje raport związany z oceną sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa wraz z rekomendacjami mającymi wpływ na usprawnienie działań, które w istotny sposób wpływają na wzrost wartości przedsiębiorstwa i jego wycenę. Raport stanowi także istotną część w procesie ubiegania się o kapitał zewnętrzny (kredyt, dotacje, pozyskanie inwestora).