Biznesplan (część opisowa i finansowa)

OPIS USŁUGI

Chcesz otworzyć firmę? Masz pomysł na biznes? Nie wiesz jak przygotować biznesplan, który określi opłacalność przedsięwzięcia, jego mocne i słabe strony, wskaże szanse i zagrożenia oraz źródła finansowania i plan działań? Potrzebujesz biznesplanu, żeby pozyskać fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Eksperci Inkubatora Przedsiębiorczości pomogą Ci w opracowaniu profesjonalnego biznesplanu.

DLA KOGO

Dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą.

ZAKRES USŁUG

Wsparcie eksperta w całym procesie przygotowywania biznes planu, począwszy od pomysłu do opracowania ostatecznego dokumentu. Wspólnie przeanalizujemy ofertę firmy, jej innowacyjność, określimy rynek docelowy i potrzeby klientów oraz otoczenie konkurencyjne. Zastanowimy się nad sprzedażą i marketingiem oraz kluczowymi zasobami. Przygotujemy analizę finansową przedsięwzięcia.

KORZYŚCI

Profesjonalnie przygotowany biznes plan
Większa szansa na powodzenie w biznesie
Łatwiejsze pozyskanie zewnętrznych środków finansowych np. z Powiatowego Urzędu Pracy
Pierwsza godzina obejmująca analizę przedsięwzięcia jest w pełni bezpłatna