Tworzenie innowacji metodą Design Thinking

OPIS USŁUGI

Celem usługi jest przekazanie klientowi wiedzy i umiejętności w obszarze projektowania innowacyjnych produktów, usług i procesów dzięki wykorzystaniu metody Design Thinking. Usługa opiera się na zrealizowaniu szkolenia obejmującego wszystkie pięć etapów, które składają się na metodę DT – od zbadania i zrozumienia potrzeb i problemów użytkowników, poprzez zdefiniowanie realnego problemu projektowego, generowanie rozwiązań i ich prototypowanie, a na testowaniu kończąc.

DLA KOGO?

Usługa jest skierowana do małych, średnich i dużych firm, które chcą wprowadzić innowacyjną usługę/produkt lub usprawnić obecnie oferowane przez przedsiębiorstwo.

ZAKRES USŁUGI

Szkolenie najczęściej realizowane jest na podstawie wybranego, ćwiczeniowego zagadnienia problemowego pozwalającego przede wszystkim zrozumieć i przećwiczyć proces.

KORZYŚCI

  • poznanie metody pozwalającej projektować innowacyjne produkty i usługi,
  • nauka kreatywnego myślenia,
  • „wejście w buty klienta”, czyli poznanie innej perspektywy,
  • integracja zespołu.

 

Skontaktuj się z naszą specjalistką, aby poznać szczegóły usługi!

Skontaktuj się