Przygotowanie firmy do wdrożenia i certyfikacji systemu HACCP

OPIS USŁUGI

System HACCP jest obligatoryjnym elementem zapewnienia przez producentów żywności jej bezpieczeństwa. Systemem tym objęte są wszystkie przedsiębiorstwa produkujące jak i dystrybuujące żywność, m. in. lokale gastronomiczne, sklepy i firmy produkcyjne. Niezależnie od charakteru firmy podstawowym elementem do wdrożenia systemu HACCP jest wprowadzenie i utrzymywanie kompleksu Dobrych Praktyk: Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

Celem przeprowadzenia Audytu jest stopnia przygotowania firmy do wdrożenia i certyfikacji systemu HACCP w firmie. 

 

ZAKRES USŁUGI

W zależności od potrzeb, usługa obejmuje:

  1. Rozpoznanie które z podstawowych elementów GMP, GHP, HACCP już funkcjonują w przedsiębiorstwie i na podstawie rozpoznania ich wdrożenie lub doskonalenie.
  2. Przygotowanie firm do certyfikacji systemu HACCP.

W wyniku analizy Klient otrzyma kompletny Raport wraz z rekomendacjami dotyczącymi dalszego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.