Przygotowanie studium wykonalności dla projektów

OPIS USŁUGI

Planujesz pozyskać środki z funduszy unijnych? Potrzebujesz studium wykonalności dla planowanej inwestycji? Nie masz doświadczenia i czasu na przygotowanie skomplikowanej dokumentacji? Nasi eksperci przygotują je dla Ciebie.

DLA KOGO

Dla podmiotów planujących inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

ZAKRES USŁUG

 W oparciu o wytyczne regulaminu danego konkursu przygotujemy profesjonalne dokumenty zawierające opis projektu, analiza instytucjonalna i prawna projektu, analiza techniczna i technologiczna, logika interwencji, analiza specyficzna dla sektora i jej uzasadnienie, ocenę wrażliwości i ryzyka, analizę finansową i ekonomiczną, analizę oddziaływania na środowisko.

 KORZYŚCI

  • Wysoka gwarancja pozyskania dofinansowania na inwestycję
  • Bardzo dobrze dopasowany wariant realizacji inwestycji
  • Optymalizacja zakresu projektu
  • Oszczędność czasu i funduszy dzięki doświadczeniu naszych ekspertów

zobacz też