Przygotowanie firmy do wdrożenia i certyfikacji systemów BRC i IFS

OPIS USŁUGI

Systemy IFS i BRC są dobrowolnymi systemami zapewnienia przez producentów wyrobów marek własnych dużych sieci handlowych, bezpieczeństwa i jakości żywności. Niezależnie od normy na podstawie której wdrażane są te systemy, integrują one wymagania zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności tj. GMP, GHP i HACCP, oraz wymagania zarządzania jakością ze standardu ISO 9001. Celem usługi jest rozpoznanie stopnia przygotowania do wdrożenia lub stanu zaawansowania procesu wdrożenia BRC lub IFS.

 

ZAKRES USŁUGI

W zależności od potrzeb indywidualnego klienta, usługa obejmuje:

  1. Rozpoznanie które z podstawowych elementów GMP, GHP, HACCP, ISO już funkcjonują w przedsiębiorstwie i na podstawie rozpoznania ich wdrożenie lub doskonalenie systemów BRC i IFS.
  2. Przygotowanie firm do certyfikacji systemów BRC lub IFS.

W wyniku analizy Klient otrzyma kompletny Raport wraz z rekomendacjami dotyczącymi dalszego doskonalenia systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.