Rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków unijnych

OPIS USŁUGI

Pozyskałeś środki z Unii Europejskiej? Podpisałeś umowę o dofinansowanie i gubisz się w obowiązujących procedurach? Nie wiesz jak przygotować się do kontroli? Zgłoś się do ekspertów Leszczyńskiego Centrum Biznesu.

DLA KOGO

Do podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na realizację swojego projektu.

ZAKRES USŁUG

Oferujemy bieżące doradztwo w zakresie prowadzenia projektu i osiągnięcia założonych wskaźników, aktywne monitorowanie terminowości przestrzegania harmonogramu. Ponadto pomagamy przygotować wniosek o płatność wraz z całą towarzyszącą dokumentacją (prawidłowo opisane faktury, umowy, zapytania ofertowe). Gwarantujemy stały monitoring aktualnych przepisów oraz bieżącą korespondencję z instytucją zarządzającą projektem, a także przygotowanie aneksów do umów. Nasz ekspert wesprze podczas kontroli projektu i realizacji zaleceń pokontrolnych.

 KORZYŚCI

  • Szybkie i sprawne przygotowanie rozliczenia projektu
  • Zweryfikowana dokumentacja przed spodziewaną kontrolą
  • Uniknięcie kar związanych z nieprawidłową realizacją projektu

 

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły usługi!

Skontaktuj się