Analiza konkurencji

OPIS USŁUGI

Analiza konkurencji to usługa, która pozwala przedsiębiorcy rozeznać się w branży dotyczącej planowanej lub prowadzonej działalności (liczbie podmiotów, nowych trendach, kierunkach rozwoju). W ramach usługi zidentyfikowani zostają najważniejsi konkurenci, a także następuje weryfikacja ich ofert, kanałów komunikacji, sposobów obsługi klienta. W efekcie klient otrzymuje rekomendacje wynikające z przeprowadzonej analizy.

DLA KOGO?

Usługa przeznaczona jest dla:

 • pomysłodawców, którzy zamierzają rozpocząć działalność,
 • nowo powstałych firm,
 • doświadczonych firm z długim stażem na rynku.

ZAKRES USŁUGI

Usługa obejmuje:

 • Przeprowadzenie krótkiego wywiadu (rozmowy) z klientem w formie uzależnionej od preferencji klienta (spotkanie osobiste, online, rozmowa telefoniczna, wypełnienie krótkiego formularza oraz jego wysyłka drogą mailową)
 • Określenie trendów rynkowych na podstawie danych wtórnych
 • Identyfikacja firm konkurencyjnych
 • Analiza 5 (analiza konkurencji podstawowa) lub 10 firm (analiza konkurencji rozszerzona) konkurencyjnych z 1-2 obszarów działalności (branży) w zakresie: oferty, prowadzonych kanałów komunikacji, obsługi klienta
 • Przygotowanie raportu z rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonej analizy

KORZYŚCI

Posiadanie wiedzy o konkurencji pozwala:

 • Podjąć działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności własnej firmy
 • Śledzić trendy w branży
 • Identyfikować niezagospodarowane nisze na rynku

 

Skontaktuj się z naszą specjalistką, aby poznać szczegóły usługi!

Skontaktuj się