Badania marketingowe

OPIS USŁUGI

Badanie satysfakcji klientów jest badaniem ilościowym, w ramach którego sprawdzony zostaje poziom zadowolenia klientów firmy z podjętej współpracy. Ze względu na ilościowy charakter badania, jego wyniki dostarczają pewnych ogólnych informacji, danych statystycznych na temat klientów, które będą wiarygodne tylko po osiągnięciu odpowiedniej skali, wyrażonej w liczbie respondentów.

Być może zmieniły się warunki, w jakich firma działa, pojawił się nowy konkurent na rynku, albo podjęliśmy kroki, które nie spodobały się naszym klientom, wobec czego zaczęliśmy ich tracić. Warto zatem sprawdzać ich zadowolenie ze współpracy z naszą firmą, gdyż bez klientów, którzy będą chcieli korzystać z naszej oferty, prowadzona działalność nie będzie miała sensu, a firma przestanie generować zadowalające przychody.

DLA KOGO?

Usługa skierowana jest dla firm posiadających bazę klientów.

ZAKRES USŁUGI

Usługa obejmuje:

  • Przeprowadzenie krótkiego wywiadu (rozmowy) z klientem w formie spotkania osobistego, online lub rozmowy telefonicznej – ustalenie oczekiwań dotyczących badania wraz z pytaniami do kwestionariusza (ich liczby, treści, rodzaju, kafeterii odpowiedzi)
  • Przygotowanie kwestionariusza, propozycji treści maila, który może być wysłany do klientów (uczestników badania) oraz wytycznych do przeprowadzenia badania w formie stacjonarnej
  • Graficzne opracowanie zebranych danych w formie wykresów
  • Analiza zebranych danych
  • Przygotowanie raportu z rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonej analizy

KORZYŚCI

Posiadanie wiedzy o poziomie satysfakcji klientów pozwala:

  • Podjąć działania zmierzające do zbudowania, poprawy, bądź podtrzymania relacji z klientami
  • Zidentyfikować mocne i słabe strony firmy z perspektywy klientów
  • Stworzyć charakterystykę klientów (bądź grup klientów) i dopasować do nich działania marketingowe/komunikacyjne