Audyt potrzeb i możliwości w zakresie innowacyjności opakowań i etykietowania

OPIS USŁUGI

Celem przeprowadzenia Audytu jest analiza bieżących potrzeb i możliwości Firmy pod kątem wdrożenia innowacyjnych i nowoczesnych opakowań i etykietowania produktów, a także wskazanie najważniejszych barier, stojących na drodze do dalszego rozwoju Firmy z wykorzystaniem innowacji. Celem Audytu jest także wskazanie konkretnych rozwiązań do wdrożenia (rekomendacji), odpowiadających zdiagnozowanym obszarom problemowym. 

ZAKRES USŁUGI

Usługa obejmuje analizę Przedsiębiorstwa w zakresie obecnego stanu wiedzy i funkcjonujących rozwiązań w  obszarze opakowań i etykietowania produktów oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze.

W zależności od potrzeb indywidualnego Klienta, Audyt pozwoli na:

  • sprecyzowanie potrzeb Przedsiębiorcy w Firmy pod kątem wdrożenia innowacyjnych i nowoczesnych opakowań i etykietowania produktów  - jeśli taka potrzeba nie jest jasno określona, a Firma chce zwiększyć swoją konkurencyjność;
  • cenę potencjału Firmy do wdrożenia konkretnego, sprecyzowanego przez Klienta rozwiązania w zakresie nowych i innowacyjnych opakowań i etykietowania.

W wyniku analizy Klient otrzyma kompletny Raport wraz z rekomendacjami dotyczącymi dalszego rozwoju Przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacji.