Klaster Informatyczno-Technologiczny


Cele Klastra Informatyczno-Technologicznego  

  • Nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami z branży IT,  instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
  • Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności uczestników sieci poprzez regularną wymianę informacji i wiedzy, szczególnie ze szkołami wyższymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi,
  • Wprowadzenie przez przedsiębiorstwa nowych/udoskonalonych produktów/usług dzięki współpracy z JBR i IOB,
  • Promocja marki klastra
  • Poprawa wizerunku gospodarczego subregionu

Członkowie Klastra Informatycznego w Lesznie

Firmy branży IT
http://itleszno.pl/partnerzy

 

 

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. otrzymało dofinansowanie na działalność Klastra Informatycznego w Lesznie. Projekt pn. „Utworzenie Klastra Informatycznego w Lesznie” realizowany jest od listopada 2014r. do czerwca 2015r. Ma on charakter promocyjny, a zaplanowane w jego ramach działania to m.in. organizacja konferencji, doradztwo, kampania promocyjna. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 170 tys. złotych

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”