Konkurs Pomysł na Biznes - XII edycja


Jesteś przedsiębiorczy? Masz ciekawą inicjatywę?

Zgłoś się do konkursu „Pomysł na biznes”

 

Pomożemy Ci opracować biznesplan przedsięwzięcia, ocenimy jego realność, a dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody, których łączna wartość przekracza 40 tysięcy złotych.

To już XII edycja konkursu, którego zasady są bardzo proste!

 

Osoby z ciekawymi pomysłami przygotowują biznesplany swoich przedsięwzięć. Dzięki udziałowi w konkursie, zyskują nieodpłatnie pomoc ekspercką w opracowaniu tego dokumentu, a poza tym mają możliwość udziału w bezpłatnym cyklu szkoleniowym.

Szkolenia, które są uzupełnieniem konkursu pozwolą uczestnikom zdobyć wiedzę dotyczącą między innymi rejestracji firmy, wyboru formy opodatkowania, przygotowania części merytorycznej i finansowej biznesplanu. Szkolenia są całkowicie bezpłatne i organizowane będą w trybie zdalnym. Udział w nich nie jest obowiązkowy. Można wystartować w konkursie, nie biorąc udziału w szkoleniach.

W każdej chwili można dodatkowo skorzystać z nieodpłatnego doradztwa i skonsultować swój biznesplan z ekspertami do dnia 28 maja.

 

Kto może wziąć udział?

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • praktycznej – dla osób planujących otwarcie działalności gospodarczej na terenie Leszna lub powiatu leszczyńskiego,

  • teoretycznej – dla uczniów leszczyńskich szkół średnich lub studentów leszczyńskich szkół wyższych.

W przypadku osób startujących w kategorii teoretycznej istnieje możliwość pracy w grupach. 

 

Jak wygląda ocena?

W obu kategoriach ocenie podlega biznesplan (część merytoryczna i finansowa). Jednak warunkiem odbioru nagród w kategorii praktycznej jest uruchomienie działalności gospodarczej.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie Organizatorowi wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 7 maja:

  • w kategorii praktycznej – załącznik 1a,
  • w kategorii teoretycznej – załącznik 1b.

Uczestnicy w ramach zadania konkursowego (do dnia 31 maja) składają:

  • w kategorii praktycznej – biznesplan zwierający opis planowanej działalności gospodarczej z częścią finansową wg wzorów stanowiących załączniki 2a i załącznik 3 do Regulaminu.
  • w kategorii teoretycznej – biznesplan zawierający propozycję własnego biznesu z częścią finansową wg wzorów stanowiących załącznik 2b i załącznik 3 do Regulaminu.

Dokumenty należy dostarczyć Organizatorowi w wersji elektronicznej (edytowalna wersja pliku) poprzez przesłanie na adres promocja@lcb.leszno.pl 

 

Co można wygrać?

W ramach konkursu sponsorzy oferują ciekawe nagrody (finansowe i rzeczowe), których łączna wartość przekracza 40 tysięcy złotych. Wśród nagród do zdobycia będzie m.in. laptop, smartfon, smartwatch, tablet, voucher na profesjonalną sesję zdjęciową, czy kampania reklamowa w lokalnych mediach. Warunkiem odbioru nagród w kategorii praktycznej jest uruchomienie działalności gospodarczej.

 

Harmonogram konkursu:

Zgłoszenia do konkursu do 7 maja 2021
Szkolenia 13 - 20 maja 2021
Konsultacje  do 28 maja
Przyjmowanie dokumentów do 31 maja 2021
Weryfikacja  do 10 czerwca 2021
Posiedzenie Komisji Oceny Projektów 11 czerwca 2021
Gala podsumowująca  18 czerwca 2021

 

Szkolenia:

1.

ABC Przedsiębiorczości

Szczegóły...

13 maja 2021

godz. 12:00-14:00

Rejestracja
TUTAJ
2.

Business Model Canvas

Szczegóły...

18 maja 2021

godz. 16:00-18:00

Rejestracja
TUTAJ
3.

Biznesplan - część merytoryczna

Szczegóły...

20 maja 2021

godz. 16:00-17:00

Rejestracja
TUTAJ
4.

Biznesplan - część finansowa

Szczegóły...

20 maja 2021

godz. 17:00-18:00

Rejestracja
TUTAJ