Zapraszamy na konferencję nt. internacjonalizacji


Ideą konferencji jest podniesienie wiedzy oraz poznanie dobrych praktyk w zakresie uwarunkowań internacjonalizacji klastrów skutkujących rozwojem ich członków - małych i średnich przedsiębiorstw. 

Konferencja będzie swoistym forum wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów oraz przedstawicieli klastrów m. in. z Austrii, Niemiec, Anglii i Litwy.

Szczególny nacisk pragniemy położyć na problematykę praktyczną z obszaru internacjonalizacji i nakreślić uwarunkowania podjęcia skutecznych działań w tym zakresie przez klaster i poszczególne firmy.

Konferencja jest współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw przede wszystkim z branży spożywczej z subregionu leszczyńskiego i Wielkopolski zainteresowane internacjonalizacją, przedstawiciele innych polskich i europejskich klastrów, reprezentanci instytucji otoczenia biznesu, władze samorządowe, szkoły wyższe z subregionu, media lokalne i regionalne.

Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych!                                                                            

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Program konferencji 27 września 2013

09.00

Rejestracja uczestników

09.30

Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji – Prezydent Miasta Leszno Tomasz Malepszy

09.35

Działalność Leszczyńskiego Centrum Biznesu – Alicja Szczepińska, Prezes LCB

09.50

Projekt Leonardo da Vinci SeBPEN – Maciej Pietrzykowski, Kierownik projektu SeBPEN

10.10

Internacjonalizacja klastrów i innych sieci biznesowych krok po kroku – Philipp Ammerman, Kierownik zarządzający Navigator Consulting Partner  LLP, UK,

11.10

Zarządzanie klastrami i sieciami biznesowymi w Wielkopolsce – Maciej Pietrzykowski, kierownik projektu SeBPEN

11.40

Dyskusja

11.50 

Przerwa kawowa

12.05

Klaster Leszczyńskie Smaki - promocja i współpraca dla najwyższej jakości, tradycji i nowoczesnych technologii w branży spożywczej w południowo - zachodniej Wielkopolsce – Alicja Szczepińska, Leszczyńskie Centrum Biznesu, Klaster Leszczyńskie Smaki

12.20 

Jak krok po kroku, profesjonalnie przygotować  się jako firma spożywcza do ekspansji na rynek niemiecki - Anna Pappert, PappertConsult, Berlin

12.50

Usługi Izby w zakresie wspierania rozwoju współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw - Iwona Wesołek, Dyrektor, Doradca PK KSU, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

13.20

Lunch

13.50

FoodRegio – the North German Food Cluster & our experiences in internationalization – Karolina Miler, LÜBECK Business Development Corp., Niemcy

14.20

Clusters – Networking and development prospects  - Michaela Henzinger, Klaster Lebensmittel  z Górnej Austrii, Linz, Austria

14.50

Food Industry in Lithuania - Gintautas Sironas,  Kaunas University of Technology

15.20

Dyskusja

15.30

Podsumowanie i zamknięcie konferencji – Alicja Szczepińska, Maciej Pietrzykowski