Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa


Jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą? Prowadzisz działalność na terenie woj. Wielkopolskiego?

Pod koniec lipca rusza dodatkowe wsparcie na pokrycie bieżącej działalności firmy w ramach projektu Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa.

 

Celem projektu jest wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu kapitału obrotowego, czyli finansowaniu bieżącej działalności firmy.

 

Dla kogo?

Mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:

  • posiadają siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego,
  • prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  • nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.,
  • odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30%  w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,

UWAGA! Każdy może skorzystać z grantu tylko jednokrotnie

 

Na co?

Środki finansowe w ramach przyznanego grantu będzie można przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności.

 

Ile?

Kwota wsparcia wynosi od 7.845,11 PLN do 164 747,31 PLN

Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej! 

zadzwoń pod numer 65 32 22 101 / 65 32 22 103

lub napisz na lcb@lcb.leszno.pl 

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, projekt nr RPWP.01.05.02-30-0001/20.