RODO dla pracownika. Ochrona danych osobowych przy realizacji zadań pracowniczych


Zgodnie z wytycznymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) Administrator Danych (właściciel firmy, spółka) ma obowiązek wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne ochrony danych.

Podstawowym i najskuteczniejszym zabezpieczeniem organizacyjnym są regularnie prowadzone szkolenia pracowników, dlatego 4 października zapraszamy na szkolenie "RODO dla pracownika. Ochrona danych osobowych przy realizacji zadań pracowniczych".

 

Termin: 4 października 2019 (piątek), w godz. 9:00-13:30

Lokalizacja: Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie, ul. Geodetów 1

  

Plan szkolenia: 

 1. DEFINICJE
  • DANE OSOBOWE
  • SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH
  • ZBIÓR DANYCH
  • PRZETWARZANIE DANYCH
  • ADMINISTRATOR DANYCH
  • PODMIOT PRZETWARZAJĄCY
  • ODBIORCY DANYCH
  • INCYDENT
  • PRZYKŁADY INCYDENTÓW
 2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH 
 3. ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA Z PRAWEM 
 4. PROCEDURY
  • PROCEDURA NADAWANIA UPOWAŻNIEŃ
  • PRCEDURA NADAWANIA I ZMIANY UPRAWNIEŃ
  • PROCEDURA ROZPOCZĘCIA, ZAWIESZENIA I KOŃCZENIA PRACY W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM
  • PROCEDURA KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
  • PROCEDURA KORZYSTANIA Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ
  • PROCEDURA KORZYSTANIA Z INTERNETU
  • PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA
 6. PODSUMOWANIE I KONSULTACJE INDYWIDUALNE
 7. WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

 

Koszt udziału jednego uczestnika wynosi 159,00 PLN netto (195,57 PLN brutto).

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat.

 

Osoba prowadząca: Wioletta Kaczmarek - wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z problematyką ochrony danych osobowych. Zarejestrowana w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych jako IOD (wcześniej ABI) dla podmiotów administracji publicznej, placówek oświatowych oraz przedsiębiorstw prywatnych.

 

Na szkolenie obowiązują zapisy! Formularz zgłoszeniowy znajduje się w plikach poniżej.

Zgłoszenia należy składać do 2 października br. na adres marketing@lcb.leszno.pl