Pozyskaliśmy dofinansowanie!


Miło nam poinformować, że pozyskaliśmy 632 320 zł dofinansowania dla naszego klienta w ramach projektu WRPO 2014+ Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Całkowita wartość projektu wynosi 917 682 zł.

 

Jesteś zainteresowany otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych? Zgłoś się do nas! tel. 65 32 22 107

Oferujemy realną ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej, dobór programu do potrzeb klienta, sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji.

Sprawdź: Pisanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE