Poszukujemy pracownika!


Poszukujemy kandydatów na wolne stanowisko 

Doradca Klienta ze specjalizacją wsparcie MSP

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowany ekonomiczny profil wykształcenia na poziomie średnim,  wyższym  lub studia podyplomowe w tym zakresie)

 2. Wiedza z zakresu zakładania i finansowania działalności gospodarczej

 3. Umiejętność tworzenia biznesplanu

 4. Umiejętność przygotowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie ze środków UE, mile widziane doświadczenie w  realizacji projektów UE

 5. Znajomość programów unijnych adresowanych do przedsiębiorców

 6. Umiejętność pracy z komputerem w programach Word, Excel, Power Point, Outlook

 7. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego i prawo jazdy kategorii B.

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Świadczenie usługi inkubacji poprzez:

  1. Badanie potrzeb, wypracowanie programu inkubacji i jego realizację,

  2. Realizowanie procesu przyjęcia i wyjścia lokatorów z Inkubatora,

  3. Obsługiwanie lokatorów Inkubatora w zakresie podpisanych umów,

 2. Świadczenie usług informacyjnych w zakresie zakładania i finansowania działalności gospodarczej,

 3. Świadczenie usług doradczych w zakresie: pisania biznesplanów, przygotowania projektów dofinansowanych ze środków UE, rozliczania projektów dofinansowanych z UE,

 4. Świadczenie usług doradczych w zakresie: Audyt potrzeb firmy na starcie, Prawo i podatki, Eksport,

 5. Prowadzenie projektów dofinansowanych ze środków unijnych, realizowanych przez Spółkę

 6. Rekomendowanie w trakcie bieżącej obsługi dostępnych usług LCB zgodnych z potrzebami Klienta, ich sprzedaż, obsługa posprzedażowa, przestrzeganie  obowiązujących procedur,

 7. Prowadzenie szkoleń z zakresu związanego ze świadczonymi usługami,

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys /CV/,

 3. wypełniony kwestionariusz osobowy,

 4. kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

 5. oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną na adres siedziby LCB Sp. z o.o. do dnia 10 września 2019 (obowiązuje data wpływu dokumentów do siedziby LCB).

 

Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w spółce miejskiej, możliwość rozwoju zawodowego, przyjazną atmosferę w firmie o wysokiej kulturze organizacyjnej.

 

Dodatkowych informacji udziela Prezes  Alicja Szczepińska, tel.: 65 3222 100, aszczepinska@lcb.leszno.pl