Partnerstwo Publiczno-Prywatne - Szkolenie


Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. i Trustcon Sp. z o.o. zapraszają na szkolenie z zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego!

Miejsce szkolenia: ul. Geodetów 1, Leszno
termin: 28-29 maja 2018 r.
Jak wejść na rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i zapewnić planowanym przedsięwzięciom sukces, jak wygląda postępowanie w formule ppp, o jakich przepisach prawnych trzeba pamiętać i jak skutecznie negocjować warunki umowy – to kluczowe zagadnienia szkoleń realizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „PPP – budowanie konkurencyjności MMŚP”.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.2 jako wspólne przedsięwzięcie Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Trustcon Sp. z o.o. Na realizację projektu Beneficjent otrzymał dofinansowanie o wartości ponad 581.000 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia odpowiadają na potrzeby przedsiębiorstw, które chciałyby rozwijać swój potencjał poprzez realizację przedsięwzięć w modelu ppp.

ADRESACI:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,właściciele (w tym osoby samozatrudnione), pracownicy

KOSZT SZKOLENIA: 117,12 zł* (dofinansowanie 90%)
* w ramach opłaty zapewniamy: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

W RAMACH SZKOLENIA OFERUJEMY:
- Pracę na konkretach – analizę udanych przedsięwzięć i przykładowej dokumentacji
- Moduł dotyczący projektów hybrydowych (finansowanych z funduszy europejskich)
- Udostępnienie dokumentów wykorzystywanych w trakcie negocjacji, ćwiczenia negocjacyjne
- Przystępne wdrożenie w ramy prawne inwestycji realizowanych w formule ppp

KORZYŚCI DLA FIRM Z WEJŚCIA NA RYNEK PPP:
- Wzrost prestiżu firmy i większe zaufanie klientów
- Zagwarantowany zysk w długoterminowej perspektywie
- Pewne przepływy pieniężne ze środków publicznych
- Szansa na zwiększenie skali świadczenia usług
- Gwarancja określonego zwrotu nakładów
- Możliwość pozyskiwania dodatkowych zysków od stron trzecich

TRENER:
Bartosz Korbus - wieloletni pracownik administracji samorządowej zajmujący się realizacją inwestycji publicznych finansowanych ze środków UE oraz we współpracy z sektorem prywatnym. Jako doradca strony publicznej lub prywatnej uczestniczył we wdrażaniu kilkudziesięciu projektów PPP i koncesyjnych. Założyciel Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, koordynator – po stronie partnera projektu (IPPP) – realizacji pierwszego w Polsce projektu wspierającego systemowo wdrażanie PPP, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 2010 r. Współautor i autor ponad 150 publikacji popularyzujących PPP, w tym podręczników wdrażania projektów PPP wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Gospodarki. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie PPP i koncesji w ramach zespołu ds. PPP przy Ministrze Gospodarki.

KONTAKT W SPRAWIE UDZIAŁU W SZKOLENIU:
Biuro Rekrutacji:
kom: 502 318 715
e-mail: k.pilarek@trustcon.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego