Ochrona Danych Osobowych dla administracji publicznej


Zapraszamy na szkolenie dla administracji publicznej „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO. WYBRANE ZAGADNIENIA Z OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679” - 21 marca w godz. 10:00 - 15:00. 

Od dnia 25.05.2018 r. wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nowe przepisy budzą duży niepokój wśród przedsiębiorców. Brak wiedzy może doprowadzić do ponoszenia wysokich kar za nieprzestrzeganie przepisów. Dlatego też, proponujemy Państwu cykl szkoleń, które przybliżą tematykę ochrony danych osobowych oraz pomogą w dopełnieniu wymogów określonych w RODO.

HARMONOGRAM

10.00 – 10.10             PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW

10.10 – 11.30             MODUŁ I

11.30 – 11.45             PRZERWA KAWOWA

11.45 – 13.15             MODUŁ II, MODUŁ III

13.15 - 13.45              PRZERWA KAWOWA

13.45 – 14.45             MODUŁ IV, MODUŁ V

14.45 – 15.00             ROZDANIE ZAŚWIADCZEŃ, ZAKOŃCZENIE

 

MODUŁ I PODSTAWA PRAWNA

1.    USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29.08.1997 R. (DZ.U. 2016, POZ. 922) – WYBRANE DEFINICJE.

2.    ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 W SPRAWIE OCHRONY OSBÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE – OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH – WYBRANE DEFINICJE.

MODUŁ II DANE OSOBOWE W PRAKTYCE

1.       FORMY WYSTĘPOWANIA

2.       PRZYKŁADOWE ZBIORY DANYCH

3.       PRZETWARZANIE DANYCH

4.       ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

MODUŁ III OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY – WYBRANE ZAGADNIENIA

1.       UPOWAŻNIENIA

2.       OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

3.       OBOWIĄZEK INFORMACYJNY- ZBIERANIE DANYCH OD OSOBY,  KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

4.       OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ZBIERANIE DANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

5.       ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

MODUŁ IV PROCEDURY POSTĘPOWANIA – WYBRANE ZAGADNIENIA

1.       PROCEDURA  NADAWANIA UPRAWNIEŃ

2.       PROCEDURA  STOSOWANYCH METOD I ŚRODKÓW UWIERZYTELNIANIA

3.       PROCEDURA  STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ NOŚNIKÓW INFORMACJI

4.       PROCEDURA KONFIGURACJI STACJI ROBOCZYCH

5.       PROCEDURA WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH

MODUŁ V ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

3.    KARY FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – PRZYKŁADY

 


Trener:

Wioletta Kaczmarek - praktyk, zarejestrowany w GIODO Administrator Bezpieczeństwa Informacji dla 5 przedsiębiorstw oraz 1 kancelarii prawnej. Świadczy również pomoc merytoryczną w zakresie ODO dla kilkunastu przedsiębiorców. Pracownik firmy Szczudło Kuśnierek Partners Sp. z o.o. Cały czas się szkoli się z zakresu ODO, posiada kilkanaście certyfikatów.

Szkolenie organizowane jest przy współpracy z firmą Szczudło Kuśnierek Partners, specjalizującą się w kwestiach bezpieczeństwa danych osobowych w organizacjach.

Koszt udziału w szkoleniu:

PROMOCYJNA CENA przy zgłoszeniu się do dnia 9 marca 2018 - 259 zł + 23 % VAT
zgłoszenie udziału po dniu 9 marca 2018 – 279 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział jednej osoby w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać najpóźniej do dnia 19 marca 2018 r. mailem na adres: marketing@lcb.leszno.pl
Przesłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
Kolejność wpływających na konto LCB wpłat będzie decydowała o kolejności zakwalifikowania na szkolenie. Liczba miejsc ograniczona!
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.
Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym na Formularzu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/firmy/osoby fizycznej kosztami organizacji szkolenia, również w przypadku braku obecności na szkoleniu.
W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu mail: marketing@lcb.leszno.pl, tel. 65 32 22 106