Laboratorium – Leszczyńskie Centrum Nauki – zapraszamy na zajęcia!


Leszczyńskie Centrum Biznesu oraz ArtScience zapraszają dzieci oraz młodzież do Inkubatora Przedsiębiorczości na Warsztaty Naukowe. Nowatorskie zajęcia dedykowane są uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum. Po raz pierwszy w Lesznie młodzież ma szansę uzupełnić wiedzę i umiejętności zdobywane na lekcjach przedmiotów przyrodniczych wykorzystując nowoczesne technologie i profesjonalnie wyposażone laboratorium.

 

Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady rządzące światem nauki. Wykształcimy w nich umiejętność spontanicznego wykorzystania tych zasad w toku rozwiązywania problemów życia codziennego. Uczniowie prowadzą obserwacje, a na ich podstawie formułują odpowiednie wnioski. Poza walorami  edukacyjnymi, zajęcia są atrakcyjną i nieszablonową formą spędzania wolnego czasu, rozbudzania pasji i motywacją do samodzielnego poszerzania naukowych horyzontów.

Warsztaty Naukowe pozwalają każdemu uczestnikowi własnoręcznie przeprowadzić eksperymenty z chemii, fizyki, biologii, medycyny oraz inżynierii materiałów, poprawnie je opisać i wyciągnąć właściwe wnioski. Przygotowane preparaty, naukowe trofea, młodzież zabiera ze sobą do domu. Zadania laboratoryjne przygotowane są w taki sposób, aby umożliwić jak najwięcej samodzielnej, ale i bezpiecznej pracy, jednocześnie kształtując umiejętność współpracy na wzór grup badawczych tworzonych przez naukowców.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala młodym ludziom czerpać znacznie więcej z lekcji przyrody, chemii, fizyki i biologii, co zostało udowodnione badaniami, prowadzonymi przez Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Grupy:

Przewidziane są dwie grupy warsztatowe dla każdego tematu, podzielone wg kryterium wieku:

- GRUPA I - 4-6 klasa szkoły podstawowej

- GRUPA II - 7-8 klasa szkoły podstawowej + 3 klasa gimnazjum

wielkość grupy do 14 osób.

 

Koszt udziału w zajęciach:

180 zł za cykl (4 x 1 h) przy grupie 10 - osobowej

149 zł za cykl (4 x 1h) przy grupie 11-14 osobowej

 

Tematy zajęć:

 • Polimery i chemiczny flubber
 • Kryształy i czekolada
 • Co mussuje?
 • Lumine znaczy światło

 

Czas trwania zajęć:

60 minut

 

Termin:

środy:  3, 10, 17 i 24 października 2018 r.

- GRUPA I: 16:30-17:30 

- GRUPA II: 18:00 - 19:00

 

Prowadzący zajęcia:

Mateusz Stocki, ArtScience

Pochodzący z Leszna dydaktyk chemii, popularyzator nauki, jeden z pierwszych w Polsce. Ukończył studia na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Od 2007 roku przygotowuje autorskie zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli we współpracy między innymi z UAM w Poznaniu, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi w Warszawie. Prowadził pokazy i warsztaty  podczas Leszczyńskich Pikników Naukowych. Laureat konkursów dla popularyzatorów nauk przyrodniczych organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA czy Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Łącznie w jego warsztatach, pokazach eksperymentów naukowych i szkoleniach wzięło udział ponad 40 000 uczestników w kraju i za granicą. 

Szczegółowa tematyka zajęć:

 
Polimery i chemiczny flubber

Czy zastanawialiście się kiedyś jak wyglądałby dzisiejszy świat bez polimerów? Tworzywa sztuczne obecne są dosłownie wszędzie. Czy jest to sztuczne podłoże dla tkanek w medycynie, czy zwykła folia spożywcza, swój początek miały w laboratorium. W naszej chemicznej pracowni zbadamy kilka polimerów i otrzymamy sami materiał o zadziwiających właściwościach. Przygotujemy ogromny model, który pozwoli nam wyobrazi sobie budowę cząsteczek polimeru.

Zadania laboratoryjne

 • badanie wytrzymałości folii polietylenowej i butelki wykonanej z poli(tereftalanu etylenu)
 • budowanie modelu cząsteczki polimeru liniowego
 • wyznaczanie gęstości polimeru metodą zanurzeniową
 • identyfikacja polimerów na podstawie charakterystycznych właściwości
 • odnajdywanie i odczytywanie symboli polimerów
 • metody rozdziału i recyklingu tworzyw sztucznych
 • sieciowanie poli(alkoholu winylowego), przygotowanie preparatu „flubber”

 

 Kryształy i czekolada

Gorąca, biała czy gorzka? Prawie każdy kocha jej smak i zapach. Na to czy czekolada smakuje nam czy nie, wpływa wiele rzeczy. Czy czekolada z białym nalotem nadaje się jeszcze do jedzenia? Ile czekolady jest w czekoladzie? Co wspólnego z czekoladą ma sól kuchenna i diamenty? Odpowiemy na te i inne pytania, poznając jednocześnie sekrety budowy kryształów oraz niesamowity porządek stworzony przez przyrodę. Zbudujemy modele sieci krystalicznej i przygotujemy samodzielnie kryształy, które każdy będzie mógł zabrać do domu! Znając już naukowe podstawy, sporządzimy najlepszą na świecie czekoladę!

Zadania laboratoryjne

 • budowa prostej bryły - modelu komórki elementarnej
 • rozpoznawanie i rysowanie elementów symetrii w projekcji stereograficznej
 • hodowla kryształów ałunu glino-potasowego, siarczanu miedzi i cukru (krystalizacja z przesyconego roztworu soli)
 • uzyskiwanie zróżnicowanych faz krystalicznych masła kakaowego w czekoladzie poprzez powolne lub gwałtowne chłodzenie stopu

 

Co mussuje?

Na zajęciach poznamy właściwości dwóch najważniejszych z punktu widzenia naszej planety gazów: tlenu i dwutlenku węgla. Tlen jest potrzebny nie tylko do oddychania, ale również do tysięcy reakcji chemicznych zachodzących w przyrodzie. Bez dwutlenku węgla w atmosferze nie byłoby fotosyntezy, jednak zbyt duża jego ilość wywołuje efekt cieplarniany. Czy rzeczywiście tylko cywilizacja jest odpowiedzialna za wzrost temperatury na Ziemi? Oprócz odpowiedzi na to ważne pytanie, przygotujemy zestawy laboratoryjne do badania gazów i sprawdzimy dlaczego tabletka musująca pokrywa się bąbelkami.

Zadania laboratoryjne

 • badanie wpływu czynników fizycznych (temperatura, ciśnienie, zarodki nukleizujące) na dekompozycję kwasu węglowego i nadtlenku wodoru w roztworze wodnym
 • badanie rozpuszczalności dwutlenku węgla w zależności od temperatury, sporządzanie  i posługiwanie się krzywą rozpuszczalności substancji
 • uzyskiwanie i zbieranie prostymi metodami laboratoryjnymi tlenu i dwutlenku węgla
 • identyfikacja tlenu i dwutlenku węgla na podstawie charakterystycznych właściwości fizykochemicznych
 • porównanie rekacji kwasu cytrynowego i wodorowęglanem sodu z reakcją zachodzącą podczas rozpuszczania tabletki musującej

 

Lumine znaczy światło

Optyka jest działem fizyki, zajmującym się opisywaniem zachowania światła. Chemia również ma podobny dział - spektroskopię. Wiele chemicznych substancji świeci, z różnych przyczyn. Badanie „chemicznego” światła, pozwala naukowcom dowiedzieć się wiele o tym, jak zbudowane są pojedyncze cząsteczki! Również dzięki chemikom inżynierowie, wynalazcy stworzyli szereg źródeł światła, które oświetlają nasze domy i ulice. Na zajęciach wśród licznych zadań laboratoryjnych, każdy z młodych chemików przygotuje między innymi próbkę świecącego żelu oraz zbada czy jego światło to fluorescencja czy fosforescencja.

 

Zadania laboratoryjne

 • badanie natężenie światła emitowanego przez różne źródła z zachowaniem chronologii wprowadzenia ich do użytku
 • badanie zjawiska rozpraszania światła, w tym efektu Tyndalla
 • wytwarzanie luminescencyjnych preparatów i określanie charakterystyki świecenia (fluorescencja, fosforescencja, chemiluminescencja)
 • badanie zjawiska fotoelektrycznego, budowa prostego układu elektrycznego z włączonym ogniwem fotowoltaicznym na bazie półprzewodnika krzemowego

 

Zgłoszenie uczestnictwa  następuje poprzez przesłanie formularza (do pobrania poniżej) na na adres e-mail: lcb@lcb.leszno.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Dziamska,

Tel. 65 32 22 103, e-mail: adziamska@lcb.leszno.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

 

 

Na zajęcia zapraszają: