Konkurs Pomysł na Biznes - XI edycja


Jesteś przedsiębiorczy? Masz ciekawą inicjatywę?

Zgłoś się do konkursu „Pomysł na Biznes”!

 

Pomożemy Ci opracować Biznes Plan przedsięwzięcia, ocenimy jego realność, a dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody, których łączna wartość przekracza 40 tysięcy złotych.

To już jedenasta edycja konkursu, którego zasady są bardzo proste. Osoby z ciekawymi pomysłami przygotowują biznesplany swoich przedsięwzięć. Dzięki udziałowi w konkursie, zyskują nieodpłatnie pomoc ekspercką w opracowaniu tego dokumentu, a poza tym mają możliwość udziału w bezpłatnym cyklu szkoleniowym.

Szkolenia, które są uzupełnieniem konkursu pozwolą uczestnikom zdobyć wiedzę  dotyczącą między innymi rejestracji firmy, wyboru formy opodatkowania,  przygotowania części merytorycznej i finansowej biznesplanu. Szkolenia są całkowicie bezpłatne i kończą się uzyskaniem certyfikatu. Udział w nich nie jest obowiązkowy. Można wystartować w konkursie, nie biorąc udziału w szkoleniach. W każdej chwili można dodatkowo skorzystać z nieodpłatnego doradztwa i skonsultować swój biznesplan z ekspertami.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: teoretycznej i praktycznej.
W obu przypadkach ocenie podlega biznesplan. Jednak warunkiem odbioru nagród w kategorii praktycznej jest uruchomienie działalności gospodarczej.

 

Harmonogram konkursu:

  • Promocja konkursu  - Październik 2019
  • Zgłoszenia do konkursu osób, które planują udział w szkoleniach - Do 25 października 2019 
  • Szkolenia - 4-22 listopada 2019
  • Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie i biznesplanów (do weryfikacji formalnej)- Do 29 listopada 2019
  • Weryfikacja formalna - Do 13 grudnia 2019
  • Przyjmowanie biznesplanów do weryfikacji merytorycznej - Do 31 grudnia 2019
  • Posiedzenie Komicji Oceny Projektów - Styczeń 2020
  • Rozstrzygniecie konkursu – uroczysta Gala - Luty  2020