Konferencja dla przedsiębiorców „Polska Strefa Inwestycji”


Prezydent Miasta Leszna zaprasza przedstawicieli biznesu na konferencję pt. „Polska Strefa Inwestycji”, którą organizuje Miasto Leszno oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”.

Wydarzenie organizowane pod Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Celem spotkania jest przedstawienie przedsiębiorcom z terenu Wielkopolski dostępnych form wsparcia wynikających z nowej ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Ponadto przedsiębiorcy zdobędą informacje nt. krajowych instrumentów wsparcia oraz możliwości finansowania projektów inwestycyjnych. Dzięki zmianom w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych więcej firm, może korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów.

Co może zyskać firma dzięki nowej ustawie o wspieraniu nowych inwestycji?

  • ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji,
  • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji,
  • dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań,
  • dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne,
  • możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej.

 

Termin: 10 października 2019r. o godzinie 11.00

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie, ul. Geodetów 1

 

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmuje Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Leszna
tel. 65 529 54 02 / biznes@leszno.pl

 

Serdecznie zapraszamy!