Elektroniczna ewidencja odpadowa - warsztaty


W imieniu Centrum Zarządania Środowiskiem oraz Leszczyńskiego Centrum Biznesu w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 202 roku elektronicznej ewidencji odpadowej zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach pokazujących na czym w praktyce polegać będzie prowadzenie ewidecji odpadów za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. 

 

Szkolenia przewidziane są w terminach:

 • 11 grudnia 2019,  godz. 9.00 – 12.00 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)
 • 11 grudnia 2019,  godz. 12.15 – 15.15
 • 12 grudnia 2019, godz. 9.00 – 12.00  (BRAK WOLNYCH MIEJSC)
 • 12 grudnia 2019,  godz. 12.15 – 15.15
 • 18 grudnia 2019, godz. 9.00 – 12.00 (BRAK WOLNYCH MIEJSC) 
 • 18 grudnia 2019,  godz. 12.15 – 15.15
 • 19 grudnia 2019, godz.9.00 – 12.00
 • 19 grudnia 2019, godz. 12.15 – 15.15
 • 9 stycznia 2020, godz. 9:00 - 12:00 NOWY TERMIN!

Miejsce: Inkubator Przedsiebiorczości w Lesznie, ul. Geodetów 1

 

Koszt udziału za uczestnika: 299 zł netto

 

Rekrutacje prowadzi Centrum Zarządzania Środowiskiem.

Prosimy o wybór jednego najbardziej dla Państwa odpowiedniego terminu z podaniem godziny i przesłanie informacji odnośnie Państwa wyboru do dnia 2 grudnia br. na adres e-mail:  hkonieczna.czs@gmail.com 

Wszelkie dodatkowe pytania na temat warsztatów można uzyskać pod numerem tel. +48 574 253 472

 

Ideą warsztatów jest aktywny udział uczestników.
Podczas zajęć, krok po kroku zostanie zaprezentowany proces tworzenia kart przekazania odpadów oraz podstawowe zasady tworzenia kart ewidencji odpadów. Planujemy oprzeć warsztaty na module testowym ewidencji odpadowej, udostępnionym przez BDO, jednak jeśli okaże się to niemożliwe np ze względów technicznych, wówczas szkolenie zostanie oparte na innych dostępnych materiałach. W związku z czym zaleca się aby każda osoba zabrała ze sobą laptop bądź podobny sprzęt, na którym będzie mogła równocześnie z prowadzącym przechodzić kolejne etapy szkolenia.

 

BDO i elektroniczna ewidencja odpadowa

Program: 

 1. Logowanie się do systemu BDO
  • Omówienie menu dostępnego po zalogowaniu do systemu
 2. Tworzenie Kart Przekazania Odpadu
  • Kto wystawia KPO?
  • Statusy kart- kiedy karty mają status planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przyjęcie, potwierdzony transport, wycofane, odrzucone?
  • Data i godzina rozpoczęcia transportu odpadów i ich dostarczenia do następnego posiadacza odpadu- na kim ciąży obowiązek wpisywania tych danych?
  • Masy odpadów na KPO-
   ▪ co w przypadku gdy nie znamy masy odpadów?
   ▪ co w przypadku gdy masy przywiezionych odpadów do przyjmującego nie zgadzają się z zapisami w KPO?
  • Informacje na KPO dotyczące odpadów- co w przypadku gdy pomylimy np. kod odpadów na KPO?
  • Numeracja KPO,
  • Kto zatwierdza karty?
  • Kto może wycofać karty?
  • Czy istnieje możliwość wystawiania zbiorczych KPO?
  • Czy istnieje konieczność wystawiania KPO między swoimi miejscami prowadzenia działalności?
 3. Tworzenie Kart Ewidencji Odpadu
  • Sekcje w obrębie KEO,
  • Czy istnieje możliwość integracji zewnętrznego oprogramowania służącego do prowadzenia ewidencji odpadów z BDO?
  • Stany magazynowe – czy ich podanie jest wymagane czy dobrowolne?
  • Sposób ewidencjonowania odpadów.

 

UWAGA: Jeśli to możliwe prosimy o zabranie na szkolenie sprzętu typu:  laptop, tablet aby mogli Państwo aktywnie uczestniczyć w kolejnych etapach warsztatów.