Dotacje w ramach poddziałania 1.5.2.


Dotacja do 45% na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Chcesz zwiększyć wydajność linii produkcyjnej lub stworzyć nowy produkt, czy usługę? Potrzebujesz środków na wdrożenie innowacji?

Pomożemy przygotować wniosek i studium wykonalności do projektu  w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

O dofinansowanie mogą się ubiegać: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, organizacyjne i marketingowe).

O dofinansowanie mogą się starać:

mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;

średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 5 000 000,00 PLN

Nabór rusza 6.08.2018

Kontakt: Alina Bajzert e-mail:abajzert@lcb.leszno.pl         tel. 65  32 22 104

Więcej informacji: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/275