Dofinansowanie na szkolenia dla branży IT


Szkolenia są doskonałym sposobem doskonalenia umiejętności pracowników w każdej branży.
Inwestycja ta jest zawsze opłacalna, gdyż podwyższa jakość wykonywanej pracy co przekłada się na rozwój danej firmy.

Dla kogo?
Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:
a) są mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą (status przedsiębiorcy
określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014),
prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,
z zastrzeżeniem, iż uczestnicy z dużych przedsiębiorstw mogą być uczestnikami
jedynie w przypadku sektorów przemysłowych związanych z reindustrializacją
b) prowadzą działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora Informatyka (IT)
c) spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.
d) mikro, małe i średnie przedsiębiorstw z Sektora IT (PKD J.58.2; J.62; J.63.1);
e) duże przedsiębiorstwa z Sektora IT (PKD J.62)

 

Poziom refundacji kosztów szkolenia wynosi 80%.

 

Etapy realizacji:
W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
ETAP I - Rekrutacja i monitoring
ETAP II - Działania merytoryczne w BUR
ETAP III - Szkolenia o tematyce zgodnej z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze IT

 

Szkolenia dla przedsiębiorców z branży IT

 

1. AgilePM® Foundation

Agile Project Management – AgilePM® (zwinne zarządzanie projektami) jest coraz popularniejszą w Europie metodyką zarządzania projektami. AgilePM® jest podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej. AgilePM® funkcjonuje i dobrze się sprawdza obok bardziej formalnych podejść do zarządzania takimi jak PRINCE2® oraz dobrze uzupełnia się z procesami zarządzania jakością (np. ISO 9001 i CMMI). Metodyka AgilePM® umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka. Daje gwarancje, że zwinne podejście staje
się ustrukturyzowane i wyważone, zachowując to, co dobre w organizacji, wykorzystując istniejące dobre praktyki w obrębie zarządzania i realizacji projektu oraz odnosząc jednocześnie korzyści z bardziej elastycznego sposobu pracy. Akcentuje przy tym samodzielność zespołu w podejmowaniu decyzji projektowych oraz umożliwia dostarczenie na czas produktu należytej jakości i dopasowanego do potrzeb Klienta.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Co to jest Agile? Wybór odpowiedniego podejścia zwinnego.
2. Filozofia, pryncypia i zmienne w projekcie.
3. Przygotowując się do sukcesu.
4. Proces DSDM.
5. Ludzie – Role i obowiązki w DSDM.
6. Produkty DSDM.
7. Kluczowe praktyki – Priorytetyzacja i Timeboxing.
8. Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu.
9. Inne praktyki:Warsztaty Facylitowane, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
10. Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation.
11. Egzamin AgilePM® Foundation.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny szkoleniowe)

Czas trwania egzaminu: 1 godzina

Cena: 3500,00 zł
 

2. ITIL®4 Foundation

ITIL®4 jest źródłem najlepszej praktyki w zarządzaniu usługami. Wdrażany z sukcesem na całym świecie od ponad 20 lat. W ciągu tego czasu ewoluował od wyspecjalizowanego zestawu tematów związanych z zarządzaniem usługami do frameworku opartego na procesie, który obejmuje szerszy, całościowy cykl życia usługi.
Niezależny od dostawcy, nienormatywny. Poziom Foundation jest wstępnym poziomem certyfikacji ITIL® który oferuje podstawową znajomość kluczowych elementów, koncepcji i terminologii wykorzystywanych w cyklu życia usługi ITIL® z uwzględnieniem powiązań pomiędzy etapami cyklu życia usługi, procesami i ich wkładu do praktyk zarządzania usługami.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do metodyki - wyjaśnienie modelu ITIL® 4, zagadnień związanych z metodyką, odniesienie do innych metodyk.
2. Kluczowe koncepcje zarządzania usługami - wyjaśnienie zarządzania usługami, wyjaśnienie pojęć - wartości, organizacji, usługodawcy
3. Cztery wymiary zarządzania usługami.
4. System wartości usługi.
5. Aktywności łańcucha wartości usługi.
6. Zasady ITIL® 4.
7. Wprowadzenie do praktyk ITIL® 4.
8. Główne praktyki zarządzania.
9. Techniczne praktyki zarządzania usługami.
10. Egzamin.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny szkoleniowe)

Czas trwania egzaminu: 1 godzina

Cena: 3900,00 zł

 

3. DevOps® Foundation

DevOps® - zapewnia firmom przewagę nad konkurencją poprzez dostarczanie lepszego oprogramowania, szybciej i umożliwiając ciągłe innowacje.
DevOps to ruch kulturowy i profesjonalny, który kładzie nacisk na komunikację, współpracę i integrację między twórcami oprogramowania i specjalistami od eksploatacji IT. Wynikający z tego usprawniony przepływ pracy zapewnia przedsiębiorstwom elastyczność w zakresie dokonywania zmian i szybkiej zmiany bez utraty jakości i niezawodności usług biznesowych opartych na IT najlepszej praktyki w zarządzaniu usługami. Wdrażany z sukcesem na całym świecie od ponad 20 lat. W ciągu tego czasu ewoluował od wyspecjalizowanego zestawu tematów związanych z zarządzaniem usługami do frameworku opartego na procesie, który obejmuje szerszy, całościowy cykl życia usługi. Niezależny od dostawcy, nienormatywny.
Poziom Foundation jest wstępnym poziomem certyfikacji ITIL® który oferuje podstawową znajomość kluczowych elementów, koncepcji i terminologii wykorzystywanych w cyklu życia usługi ITIL® z uwzględnieniem powiązań pomiędzy etapami cyklu życia usługi, procesami i ich wkładu do praktyk arządzania usługami.


PROGRAM SZKOLENIA
1. Czym jest DevOps.
2. Perspektywy: biznesu oraz IT.
3. Pryncypia DevOps.
4. Praktyki DevOps (Continuous Integration, Continuous Delivery and Deployment, Rugged DevOps/ DevSecOps, ChatOps, Kanban).
5. DevOps i inne podejścia (Agile, ITSM, Lean).
6. Wartości DevOps.DevOps w organizacji.
7. Wyzwania, ryzyka i kluczowe czynniki sukcesu.
8. Przygotowanie do egzaminu DevOps Foundation®.
9. Egzamin


Czas trwania szkolenia: 2dni (24 godziny szkoleniowe)

Język szkolenia oraz egzaminu: angielski

Czas trwania egzaminu: 1 godzina

Cena: 4000,00 zł

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla branży informatycznej? Zostaw nam swoje dane TUTAJ, a my się z Tobą skontaktujemy!