Dofinansowanie na szkolenia


Szkolenia są doskonałym sposobem doskonalenia umiejętności pracowników w każdej branży.
Inwestycja ta jest zawsze opłacalna, gdyż podwyższa jakość wykonywanej pracy co przekłada się na rozwój danej firmy.

Dla kogo?
Szkolenia skierowane są do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
1) ukończyły 18 r. życia (tj. od 18 urodzin) – wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie tj. w pierwszym dniu udziału we wsparciu w ramach Projektu,
2) z własnej inicjatywy zgłaszają potrzebę podniesienia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
3) nie prowadzą działalności gospodarczej i nie prowadzą gospodarstwa rolnego,
4) uczą się/pracują/zamieszkują (tj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego przebywają z zamiarem stałego pobytu) w województwie wielkopolskim na obszarze podregionu leszczyńskiego obejmującego gminy: Bojanowo, Borek Wielkopolski, Chrzypsko Wielkie, Czempiń, Gostyń, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Jutrosin, Kamieniec, Kościan, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Kuślin, Kwilcz, m. Leszno, Lipno, Lwówek, Miedzichowo, Miejska Górka, Międzychód, Nowy Tomyśl, Opalenica, Osieczna, Pakosław, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, Przemęt, Rakoniewice, Rawicz, Rydzyna, Siedlec, Sieraków, Śmigiel, Święciechowa, Wielichowo, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn, Zbąszyń.

 

Etapy realizacji
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach, które złożyły dokumenty rekrutacyjne oraz spełnią kryteria formalne zostaną objęci kompleksowym wsparciem:
ETAP I – DORADZTWO W ZAKRESIE ANALIZY POTRZEB ROZWOJOWYCH

  • w formie spotkań z doradcą zawodowym – zdalnych bądź stacjonarnych,
  • diagnoza zasobów, deficytów i potrzeb Uczestnika/czki Projektu,
  • Uczestnik/Uczestniczka otrzyma aktualną informację na temat sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zapotrzebowaniu na kwalifikacje.


ETAP II – REALIZACJA SZKOLENIA
ETAP III – ROZLICZENIE SZKOLENIA


Dofinansowanie wynosi maksymalnie 88,5%, 11,5% stanowi wkład własny Uczestnika/Uczestniczki. Maksymalny koszt usługi wynosi 3700 zł (wraz z wkładem własnym).

 

Szkolenia

 

1. AgilePM® Foundation

Agile Project Management – AgilePM® (zwinne zarządzanie projektami) jest coraz popularniejszą w Europie metodyką zarządzania projektami. AgilePM® jestpodejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej. AgilePM® funkcjonuje i dobrze się sprawdza obok bardziej formalnych podejść do zarządzania takimi jak PRINCE2® oraz dobrze uzupełnia się z procesami zarządzania jakością (np. ISO 9001 i CMMI). Metodyka AgilePM®
umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka. Daje gwarancje, że zwinne podejście staje się ustrukturyzowane i wyważone, zachowując to, co dobre w organizacji, wykorzystując istniejące dobre praktyki w obrębie zarządzania i realizacji projektu oraz odnosząc jednocześnie korzyści z bardziej elastycznego sposobu pracy. Akcentuje przy tym samodzielność zespołu w podejmowaniu decyzji projektowych oraz umożliwia dostarczenie na czas produktu należytej jakości i dopasowanego do potrzeb Klienta.

 

PROGRAM SZKOLENIA
1. Co to jest Agile? Wybór odpowiedniego podejścia zwinnego.
2. Filozofia, pryncypia i zmienne w projekcie.
3. Przygotowując się do sukcesu.
4. Proces DSDM.
5. Ludzie – Role i obowiązki w DSDM.
6. Produkty DSDM.
7. Kluczowe praktyki – Priorytetyzacja i Timeboxing.
8. Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu.
9. Inne praktyki:Warsztaty Facylitowane, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
10. Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation.
11. Egzamin AgilePM® Foundation.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny szkoleniowe)

Czas trwania egzaminu: 1 godzina

Cena: 3500,00 zł

 

2. PRINCE2® Foundation

Metodyka PRINCE2® jest najpowszechniej w Europie stosowanym podejściem do zarządzania projektami. Opierając się na najlepszych praktykach, dostarcza skuteczną i uniwersalną filozofię zarządczą dla przedsięwzięć o różnej skali i stopniu skomplikowania. Model procesowy PRINCE2® jest kompletnym przepisem na przeprowadzenie projektu, począwszy od przedprojektowej fazy przygotowawczej, poprzez jego inicjowanie i realizację, aż do zamknięcia przedsięwzięcia. PRINCE2 może być dostosowywany do potrzeb danego środowiska, dzięki czemu można go wdrożyć w każdej organizacji przy jednoczesnym uwzględnieniu jej kultury organizacyjnej. Certyfikat PRINCE2® jest jednym z najbardziej cenionych przez pracodawców zarówno w Polsce, jak i na świecie certyfikatów z zakresu zarządzania projektami.

 

PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do szkolenia, struktura i cele szkolenia.
2. Projekt. Struktura metodyki. Pryncypia.
3. Tema Uzasadnienie Biznesowe – zasadność biznesowa projektu.
4. Temat Organizacja – struktura organizacyjna i role w zespole zarządzania.
5. Temat Jakość – planowanie i kontrola jakości.
6. Temat Plany – struktura planów w projekcie, planowanie oparte na produktach.
7. Temat Ryzyko – procedura zarządzania ryzkiem w projekcie.
8. Temat Zmiana – obsługa zagadnień projektowych, zarządzanie konfiguracją.
9. Temat Postępy – tolerancje w projekcie, etapy zarządcze, struktura raportów w projekcie.
10. Proces Przygotowanie Projektu (PP).
11. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS).
12. Proces Inicjowania Projektu (IP).
13. Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE).
14. Proces Sterowanie Etapem (SE).
15. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP).
16. Proces Zamykanie Projektu (ZP).
17. Wdrożenie i dostosowanie metodyki.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny szkoleniowe)

Czas trwania egzaminu: 1 godzina

Cena: 3500,00 zł

 


Jesteś zainteresowany szkoleniem? Zostaw nam swoje dane TUTAJ, a my się z Tobą skontaktujemy!