Dofinansowanie na poprawę warunków pracy


Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

Celem konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

 

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna kwota dofinansowania, w zależności od wielkości firmy waha się między 139 000,00 zł a 500 000,00 zł.

 

Na co?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

 

Warunki udziału:

Maksymalne dofinansowanie w zależności od wielkości firmy waha się między 20% a 90%

Warunkiem koniecznym jest brak zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

Dodatkowo, wymagane jest opracowanie dokumentów, określonych w wymogach konkursowych (w tym zakresie wsparcia udziela Leszczyńskie Centrum Biznesu).

 

Oferowane wsparcie ekspertów LCB:

 • wypełniamy wniosek,
 • przygotowujemy część wymaganych dokumentów na podstawie informacji przekazanych od klienta,
 • przygotowujemy ewentualną korektę wniosku.

 

Termin składania wniosków do 30.06.2021 r. złożenie kompletu dokumentów w ZUS.

Kontakt z LCB w zakresie wsparcia - do 14.06.2021 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Paula Gołuch,
tel. 65 32 22 110, e-mail: pozyczki@lcb.leszno.pl