Aktualne pożyczki dla Twojej firmy

Szukasz dodatkowych środków finansowych na rozwój swojej firmy?

Zebraliśmy dla Ciebie kilka aktualnie dostępnych pożyczek. Poniżej podstawowe informacje o każdej z nich. 

Nasz specjalista udzieli Ci więcej szczegółów oraz przygotuje niezbędną dokumentację.

Skontaktuj się z nim!

Daniel Przybyła - tel. 65 32 22 110, pozyczki@lcb.leszno.pl 

 

Pożyczka EKOenergetyczna III

Celem pożyczki jest zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i zakup niskoemisyjnych środków transportu. Sfinansować można:

 • przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych,
 • modernizację energetycznę budynków należących do MŚP,
 • modernizację lub wymianę urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
 • wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie,
 • budowę lub modernizację instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą (np. magazyny energii),
 • budowę lub modernizację instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych oraz oszczędność energii cieplnej wraz z infrastrukturą,
 • zakup nie starszych niż 2 lata niskoemisyjnych środków transportu,
 • rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych,
 • budowę lub modernizację systemów magazynowania energii,
 • inwestycje w rozwój technologii wodorowej.
   

Parametry pożyczki:

 • Kwota: do 1 200 000 zł
 • Oprocentowanie: 2,84% dla podmiotów z obszaru preferencji* i 5,68% dlas podmiotów poza obszarem preferencji*
 • Okres spłaty: do 10 lat (do 11 lat w obszarze preferencji)
 • Karencja: do 12 miesięcy 
 • Brak wkładu własnego
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • Rozliczenie: max. 360 dni od daty wypłaty pełnej kwoty pożyczki na podstawie faktur lub dokumentów równoważnych 

*Obszary preferencji: 

 • inwestycje realizowane w gminach województwa wielkopolskiego, na obszarze których wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego norm zanieczyszczeń, na podstawie dokumentu „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2022” (tabela: „Zestawienie gmin, na obszarze których wystąpiło przekroczenie”) – z wyłączeniem zakupu niskoemisyjnych środków transportu,
 • inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej, w efekcie realizacji których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 25% w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji, oceniana na podstawie audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej.
   

Pożyczka LCB

Ideą produktu jest wsparcie kapitałowe inwestycji podmiotów, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych produktów kredytowych, w tym przede wszystkim z powodu wysokiego ryzyka, jakie wiąże się z kredytowaniem początkujących, innowacyjnych, dynamicznie rozwijających się lub małych firm.

 • Przeznaczenie: pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjno-obrotowe
 • Kwota: do 100 000 zł
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża w wysokości min. 1% w skali roku
 • Okres spłaty: max 60 miesięcy (5 lat)
 • Karencja: max 6 miesięcy

Więcej informacji: tutaj

 

Mikropożyczka LCB

 • Maksymalna wysokość pożyczki: 10 000 zł
 • Maksymalny okres spłaty: 12 miesięcy
 • Oprocentowanie: stałe, w wysokości 5,5%
 • Wkład własny: brak 

Więcej informacji: tutaj

 

Nasz specjalista udzieli Ci więcej szczegółów oraz przygotuje niezbędną dokumentację.
Skontaktuj się z nim!

Daniel Przybyła - tel. 65 32 22 110, pozyczki@lcb.leszno.pl