Tydzień Przedsiębiorcy


Tydzień Przedsiębiorcy

w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie”

 23-27 września 2019 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza Przedsiębiorców na seminaria, poświęcone między innymi legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, świadczeń z tytułu legalnego zatrudnienia, ubezpieczeń unijnych, ale również różnym formom wsparcia dla przedsiębiorców i najnowszym zmianom w przepisach.

W środę 25 września w Ostrowie Wielkopolskim odbędą się seminaria prowadzone przez przedstawicieli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim i Placówki Straży Granicznej w Kaliszu, poświęcone zatrudnieniu cudzoziemców.

W przedsięwzięciu wezmą udział przedstawiciele urzędów skarbowych, państwowej inspekcji pracy, urzędów pracy, urzędu wojewódzkiego, straży granicznej oraz innych instytucji i organizacji, które wspierają działalność lokalnych przedsiębiorców.

Oprócz seminariów w placówkach będą pełnione dyżury eksperckie – przedstawicieli ZUS oraz innych instytucji.

Seminaria odbywać się będą w placówkach:
Ostrów Wielkopolski: Centrum Szkolenia, I piętro, sala 106
Kalisz: IV piętro, sala 402
Kościan: I piętro, p. 212
Leszno: II piętro, sala szkoleniowa
Rawicz: IV piętro, sala 413
Wolsztyn: I piętro, pok. 20
Gostyń: II piętro, Sala konferencyjna


Udział w seminariach jest bezpłatny.


Liczba miejsc jest ograniczona – prosimy o zgłaszanie się do 18 września 2019 roku.

Zgłoszenia elektornicznie lub telefonicznie:
iwona.kwiatkowska02@zus.pl / edyta.rutecka@zus.pl / 62 735 74 68

W zgłoszeniu należy podać: dane osobowe i identyfikacyjne zgłaszającego, adres e-mail, numer telefonu, imienny wykaz zgłaszanych osób.