Przygotowanie studium wykonalności dla projektów


OPIS USŁUGI

Planujesz pozyskać środki z funduszy unijnych? Potrzebujesz studium wykonalności dla planowanej inwestycji? Nie masz doświadczenia i czasu na przygotowanie skomplikowanej dokumentacji? Nasi eksperci przygotują je dla Ciebie.

DLA KOGO

Dla podmiotów planujących inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

ZAKRES USŁUG

 W oparciu o wytyczne regulaminu danego konkursu przygotujemy profesjonalne dokumenty zawierające opis projektu, analiza instytucjonalna i prawna projektu, analiza techniczna i technologiczna, logika interwencji, analiza specyficzna dla sektora i jej uzasadnienie, ocenę wrażliwości i ryzyka, analizę finansową i ekonomiczną, analizę oddziaływania na środowisko.

 KORZYŚCI

  • Wysoka gwarancja pozyskania dofinansowania na inwestycję
  • Bardzo dobrze dopasowany wariant realizacji inwestycji
  • Optymalizacja zakresu projektu
  • Oszczędność czasu i funduszy dzięki doświadczeniu naszych ekspertów

zobacz też

KONTAKT

Przygotowanie studium wykonalności dla projektów

Dagmara Kostrzewa
tel. 65 32 22 105
e-mail: dkostrzewa@lcb.leszno.pl 


Mariola Miszkiewicz
tel. 65 32 22 107
e-mail: mmiszkiewicz@lcb.leszno.pl 


Alicja Szczepińska
tel. 65 32 22 102
e-mail: aszczepinska@lcb.leszno.pl