O nas


Leszczyńskie Centrum Biznesu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Miasto Leszno. O jego utworzeniu postanowiła Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXXVIII/459/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Decyzja ta była rezultatem konsekwentnej polityki miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Już na początku 2008 roku została zaprezentowana „Analiza możliwości, potencjału i zapotrzebowania na utworzenie Inkubatora w Lesznie”, która wskazała jednoznacznie na potrzebę powstania w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości, zarządzanego przez wydzielony podmiot. W dniu 26 lutego 2009 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Inkubatora przedsiębiorczości w Strefie Inwestycyjnej IDEA oraz zobowiązała Prezydenta Miasta Leszna do pozyskania na ten cel środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przygotowując się do tego zadania wykonano ekspertyzę dotyczącą formy organizacyjno-prawnej dla podmiotu zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości. Zawarte w niej rekomendacje wskazywały jako najlepsze rozwiązanie powołanie przez miasto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie wnioskować o środki na budowę Inkubatora do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Umowę Spółki Prezydent Miasta podpisał 04.01.2010 r. W tym dniu powołano również Radę Nadzorczą, a także Prezesa Spółki, którym została Alicja Szczepińska.

W dniu 18.01.2010 r. dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 239 500 zł.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Roman Sytnik, Piotr Dzikowski i Marek Sowa. 

 

 

 

Misja - Wizja - Wartości

Misją LCB Sp. z o.o. jest stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego poprzez zajęcie pozycji wiodącego centrum wspierającego przedsiębiorczość oraz konkurencyjność i innowacyjność istniejących przedsiębiorstw.

Głównym celem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności istniejących przedsiębiorstw. Przedmiotem działania Spółki jest działalność doradcza, promocyjna, edukacyjna i wydawnicza na rzecz samorządu terytorialnego, a także inna działalność ważna dla rozwoju miasta. Zgodnie z zapisami w umowie Spółki wypracowany zysk jest w całości przeznaczony na cele statutowe.

Wizja

Leszczyńskie Centrum Biznesu jest instytucją:

 • profesjonalną,
 • innowacyjną,
 • dobrze zarządzaną,
 • wiarygodną,
 • prestiżową.

Wartości:

 • jesteśmy uczciwi,
 • szanujemy siebie i innych,
 • doskonalimy się,
 • szukamy nowych, lepszych rozwiązań,
 • osiągamy sukces finansowy i wspieramy sukces finansowy naszych klientów i partnerów,
 • dbamy o środowisko naturalne.

Świadczymy wysokiej jakości usługi dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, odpowiadające na ich potrzeby. Prowadzimy Inkubator Przedsiębiorczości, który pozwala nowo powstałym firmom na osiągnięcie konkurencyjnej pozycji rynkowej. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą dla biznesu, w prestiżowej lokalizacji. Tworzymy zaangażowany, innowacyjny i stabilny zespół stale podnoszący swoje wysokie kwalifikacje.

Partnersko współpracujemy z innymi instytucjami otoczenia biznesu w regionie, władzami samorządowymi, szkołami i jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Zespół LCB

 

Alicja Szczepińska

e-mail: aszczepinska@lcb.leszno.pl 

prezes

 

Małgorzata Szymańska

tel. 65 32 22 100

e-mail: recepcja@lcb.leszno.pl

specjalista ds. administracyjno-biurowych

 

Dział Pożyczek i Inkubacji

pokój A103

 

Ewelina Tomaszewska

tel. 65 32 22 104

e-mail: etomaszewska@lcb.leszno.pl 

doradca klienta ze sepcjalizacją wsparcie MŚP

 

Paula Gołuch

tel. 65 32 22 101

e-mail: pozyczki@lcb.leszno.pl 

doradca klienta ds. inkubacji przedsiębiorstw

 

Dział Innowacji i Środków Unijnych

pokój A102

 

Dagmara Kostrzewa

tel. 65 32 22 105

e-mail: dkostrzewa@lcb.leszno.pl 

kierownik

 

Mariola Miszkiewicz

tel. 65 32 22 107

e-mail: mmiszkiewicz@lcb.leszno.pl 

doradca klienta ze specjalizacją środki unijne

 

Patrycja Napierała

tel. 65 32 22 107

e-mail: innowacje@lcb.leszno.pl 

doradca klienta ze specjalizacją środki unijne

 

Dział Rozwoju i Marketingu

pokój A101

 

Anna Dziamska

tel. 65 32 22 103

e-mail: adziamska@lcb.leszno.pl 

kierownik

 

Joanna Adach

tel. 65 32 22 103

e-mail: marketing@lcb.leszno.pl 

specjalista ds. marketingu i sprzedaży

 

Agnieszka Mika

tel. 65 32 22 106

e-mail: amika@lcb.leszno.pl 

specjalista ds. badań rynkowych

 

 

 

Godziny otwarcia

Zapraszamy do kontaktu w dni robocze, w godz. 7:30 - 15:30.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30

 

 

Projekty

Leszczyńskie Centrum Biznesu posiada bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Do tej pory realizowaliśmy 13 projektów o łącznej wartości ponad 30 milionów złotych.  


 Kliknij, w tytuł projektu, by dowiedzieć się więcej 

  

TYTUŁ PROJEKTU

OKRES REALIZACJI

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA (W ZŁ)

WKŁAD WŁASNY
(W ZŁ)

Rozwiń biznes

 

WRPO

Działanie 1.3.1

   

Nowa infrastruktura i usługi IP w Lesznie

1.06.2018 - 31.12.2019 

WRPO

Działanie 1.3.2

4 521 784,07 1 989 164,35

Rozwiń skrzydła w biznesie

25.06.2018 - 31.12.2020

WRPO

Działanie 1.3.1

1 997 894,40

352 569,60

Transfer wiedzy i technologii do firm z klastra Leszczyńskie Smaki

07.05.2018 - 19.10.2018

Konkurs „Współpraca IOB-BIZNES-NAUKA” Edycja 2018

55 000,00

0,00

Innowacje w klastrze spożywczym "Leszczyńskie smaki"

21.11.2017 - 11.12.2017

Konkurs „Współpraca IOB-BIZNES-NAUKA” Edycja 2017

55 000,00

0,00

Nowa oferta Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie

28.09.2016-31.12.2017

              WRPO                 Działanie 1.3.2

 261 715,00  46 185,00 

Moja Firma z pożyczką  (partner)

 31.03.2013- 30.08.2015   PO KL
Działanie 6.2 
 9 639 236,83    0,00  
Nowe i udoskonalone produkty klastra spożywczego Leszczyńskie smaki 02.02.2015 - 03.04.2015

PO KL
Działanie 8.2

60 000,00 0,00
Utworzenie Klastra Informatycznego w Lesznie  01.11.2014 - 30.06.2015  WRPO 
Działanie 1.6
 174 080,00   30 720,00 
VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2014 pt. Nowe i udoskonalone produkty klastra spożywczego Leszczyńskie Smaki.  1.12.2014 - 15.04.2015  PO KL
Działanie 8.2.
 60 000,00   0,00 
Klaster Leszczyńskie Smaki – promocja i współpraca dla najwyższej jakości, tradycji i nowoczesnych technologii w branży spożywczej w południowo-zachodniej Wielkopolsce

01.01.2014-31.12.2014

WRPO
Działanie 1.6

199 665,00 

35 235,00 

VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2014  pt. Innowacyjny produkt Leszczyńskiego Klastra Budowlanego

3.07.2014 - 31.10.2014

PO KL
Działanie 8.2.

60 000,00 

0,00 

VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2014  pt. Nowe wzornictwo i opakowania dla produktów klastra Leszczyńskie Smaki.

16.06.2014 - 20.10.2014

PO KL
Działanie 8.2.

60 000,00 

0,00 

Utworzenie sieci „Leszczyńskie smaki” szansą wzrostu innowacyjności  firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce

 01.01.2011- 31.12.2013

 

WRPO
Działanie 1.6

 

  699 969,05 

 123 523,95 

VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2013  pt. Opracowanie strategii wejścia klastra spożywczego „Leszczyńskie Smaki” na rynek niemiecki”

23.09.2013 – 22.11.2013

 

PO KL
Działanie 8.2.

 

60 000,00 

      0,00 

Udział przedstawiciela klastra Leszczyńskie Smaki  w targach ANUGA 2013

 04-09.10.2013

WRPO
Działanie 1.5

2 795,00   1000,00  

Organizacja międzynarodowej konferencji pt. „Rozwój małych i  średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej poprzez zagraniczną współpracę klastra – wymiana wiedzy, dobre praktyki, partnerstwo”

01.05. – 07.10.2013

 

UMWW

 

20 000,00 

3 200,00 

VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2012  pt. Skuteczna dystrybucja produktów sprzedawanych pod marką Leszczyńskie smaki.

 

21.09. – 03.12.2012

 

PO KL
Działanie 8.2.

 

 

50 000,00 

 

0,00 

Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie

   15.12.2010 - 30.11.2012

WRPO
 Działanie  1.4

3 519 790,40 

7 618 153,44 

Innowacyjne Leszno II

  01.08.2010- 30.11.2010

PO KL
Działanie 8.2.

43 000,00 

0,00 

 

DOTACJE POZYSKANE DLA KLIENTÓW 

 

TYTUŁ PROJEKTU

OKRES REALIZACJI

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA

(W ZŁ)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

(W ZŁ)

WKŁAD WŁASNY

Innowacje w firmie Sistech

01.06. - 31.12.2020

WRPO
Działanie 1.5

2 397 393,00

 

Prozdrowotne czekolady nowej generacji z firmy BARS Halina Kalemba

01.03. - 30.12.2019

WRPO
Działanie 1.5

762 750,00

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ochrony Środowiska przy ul. Karola Kurpińskiego 2

18.02.2016 - 29.12.2017

WRPO
Działanie 3.2

2 305 708,45

 

Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie

19.01.2016 - 31.12.2018

POIR
Działanie 1.3

5 435 027,60

 

VOUCHER DLA PRZEDSIĘBIORSTW 2012 pt. Innowacja marketingowa w zakresie zmiany wzornictwa i opakowań dla produktów i usług Zakładu Garmażeryjnego SPECJAŁ Dorota Kaźmierczak

 

15.09. – 01.12.2012

 

PO KL
Działanie 8.2.

 

 

30 000,00 

 

0,00 

Udział przedstawiciela firmy Smakosz (członka klastra Leszczyńskie Smaki) w targach ANUGA 2013

04-09.10.2013

 WRPO

Działanie 1.5

 

2 795,00 

1 000,00 

 

VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2014  pt. Innowacyjny produkt Leszczyńskiego Klastra Budowlanego 

Projekt był realizowany w ramach projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie 3.07.2014 do 31.10.2014 roku. Dofinansowanie wyniosło 60 000,00 zł netto.

Przedmiot i zakres

Przedmiotem wszelkich analiz, raportów opracowanych charakterystyk energetycznych oraz projektów wykonawczych jest stworzenie gotowego, powtarzalnego projektu domu jednorodzinnego spełniającego wymagania NFOŚiGW w zakresie domów o charakterystyce energetycznej -NF40 oraz przeszkolenie członków Leszczyńskiego Klastra Budowlanego w zakresie przyjętych rozwiązań oraz wymagań wykonawczych.

Do wykonania analizy wykorzystano Projekt budowlany, Projekty wykonawcze w zakresie architektoniczno-budowlanym, instalacyjny oraz wentylacji dla czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z wiatami garażowymi i zbiornikami bezodpływowymi opracowany przez mgr inż. Alinę Samolewską oraz mgr inż. Maraka Hołogę, Małgorzatę Noculak, Agnieszka Cenę Soroko.

Zakres szkolenia, przeprowadzonego w ramach projektu obejmował następujące elementy:

1.Program komputerowy OPTIMA

2.Projektowanie budynków jednorodzinnych w standardzie energetycznym NF40

• Projektowanie budynków niskoenergetycznych NF40

• Projektowanie przegród w budynkach NF40

• Szczelność budynku: wymagania projektowe, rozwiązania szczegółowe

• Wpływ mostków cieplnych, metody oceny, przykładowe rozwiązania typowych węzłów

• Wentylacja w budynkach NF40

• Instalacje grzewcze na c.o. i c.w.u. - rozwiązania dla budynków energooszczędnych

• Procedury weryfikacyjne i odbiorowe

• Omówienie projektu badawczego „Innowacyjny produkt Leszczyńskiego Klastra Budowlanego”

• Pytania końcowe i podsumowanie szkolenia

 Rezultaty projektu

Rezultatem analiz i prac jest gotowy do realizacji projekt budynku spełniający wymagania jak dla budynków NF40 oraz odpowiednio przygotowana kadra inżynierska do realizacji projektu.

 Dla uszczegółowienia przedstawiamy zrealizowany zakres prac:

- analiza projektu budowlanego – przekazana 31.10.2014

- dokumentacja wykonawcza budynku w standardzie NF40 - przekazana 31.10.2014

- „Książka budynku energooszczędnego"- przekazana 31.10.2014

- koncepcja narzędzia IT (program OPTIMA z licencjami na 5 stanowisk) - przekazana 30.10.2014

- model energooszczędnego budynku – (w programie OPTIMA) - przekazany 31.10.2014

- raport z wykonanych badań - przekazany 31.10.2014

- szkolenie produktowe dla konstruktorów i architektów (z zakresu obsługi programu OPTIMA) - zrealizowane 30.10.2014

- szkolenie dla członków Leszczyńskiego Klastra Budowlanego (podsumowanie projektu) - zrealizowane 30.10.2014

 Dokumentacja i raport z opracowania zostały przekazane w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (format PDF) na nośniku CD/DVD.

Planowane sposoby i terminy zastosowania wyników

Planowane sposoby i terminy zastosowania wyników zależne są od gotowości adresatów opracowań i projektów do ich realizacji. Autorom opracowania trudno jest przewidzieć czy projekt będzie kontynuowany na etapie wykonawczym.

Budowa Inkubatora Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie - WRPO 1.4

Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie jest inicjatywą pionierską, zmierzającą do aktywizacji środowiska gospodarczego i naukowego subregionu leszczyńskiego. Stworzy nowym przedsiębiorcom możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z infrastruktury, szkoleń i doradztwa, które ułatwią im rozwój w początkowej najtrudniejszej fazie. Istniejące firmy uzyskają wsparcie w postaci kompleksowych usług, świadczonych w jednym miejscu.
Inkubator Przedsiębiorczości będzie kompleksem budynków, w których znajdą się pomieszczenia biurowe, magazyny oraz powierzchnie produkcyjne, a także sale konferencyjne. Jego zadaniem będzie wsparcie zarówno istniejących firm, jak również pomoc dla osób, rozpoczynających działalność gospodarczą.

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. zgłosiło projekt pt. "Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie" do konkursu o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet I Konkurencyjność Przedsiębiorstw, działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji. Projekt otrzymał pozytywny wynik podczas oceny merytorycznej, zdobywając jednocześnie maksymalną liczbę punktów i pierwsze miejsce na liście rankingowej.
14 czerwca 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Złożenie wniosku o dofinansowanie zostało poprzedzone przygotowaniem Analizy możliwości, potencjału i zapotrzebowania na utworzenie Inkubatora w Lesznie przez Euroconcept Innowacje Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta Leszna. Z dokumentu jednoznacznie wynika, iż przedsięwzięcie to jest w pełni uzasadnione, gdyż może znacząco wpłynąć na tworzenie właściwego klimatu w środowisku lokalnym i regionalnym do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Wynikiem analizy było przyjęcie Uchwały Nr XXX/343/2009 Rady Miejskiej Leszna o utworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie i powierzenie prac Prezydentowi Miasta Leszna do pozyskania na ten cel środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przygotowując się do tego zadania wykonano ekspertyzę dotyczącą formy organizacyjno-prawnej dla podmiotu zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości. Zawarte w niej rekomendacje wskazywały jako najlepsze rozwiązanie powołanie przez miasto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezydent Miasta podpisał 04.01.2010 r. umowę spółki Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Realizacja projektu polegała na utworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A., którego głównym zadaniem będzie wspieranie nowoutworzonych i rozwijających się innowacyjnych firm. Obiekt został oddany do użytku w lipcu 2012r.  
W lipcu 2012r. zakupiono wyposażenia Inkubatora (zestawy meblowe dla administracji i lokatorów) oraz sprzęt komputerowo – multimedialny. Na przełomie września i października odbyły się szkolenia kadry Inkubatora Przedsiębiorczości w wymiarze 112 godzin szkoleniowych.

Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się 28.09.2012 r., a finansowa dnia 26.10.2012 r.

 

 

 „Nowa oferta Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” – WRPO, działanie 1.3

 Leszczyńskie Centrum Biznesu w okresie od 28 września 2016 do 31 grudnia 2017 roku realizuje kolejny projekt unijny  pt. „Nowa oferta Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”,  w ramach działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, poddziałania 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

 Cel projektu

Celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie podregionu leszczyńskiego poprzez wsparcie potencjału i przygotowanie nowych/ udoskonalonych usług Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące cele cząstkowe:

1.    Aktualna identyfikacja potrzeb i barier osób chcących otworzyć działalność gospodarczą i firm w pierwszym okresie ich funkcjonowania,

2.    Wzrost kompetencji pracowników LCB Sp. z o.o.,

3.    Wdrożenie 8 pakietów nowych/ udoskonalonych zaawansowanych usług świadczonych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie.

4.    Skuteczna promocja nowych/ udoskonalonych usług Inkubatora Przedsiębiorczości.

 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest rozwój potencjału i poprawa jakości specjalistycznych usług Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych specjalizacji. Odbiorcą projektu są pracownicy LCB Sp. z o.o. – Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie, a pośrednio osoby i firmy korzystające z usług inkubacji z terenu subregionu leszczyńskiego.

W ramach projektu będą świadczone usługi doradcze, które pozwolą na wprowadzenie nowych lub udoskonalenie istniejących usług Inkubatora Przedsiębiorczości w postaci następujących pakietów usług:

 1. Audyt potrzeb firmy na starcie -  identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z otwarciem i prowadzeniem działalności gospodarczej  w pierwszym okresie jej trwania ( m.in. kluczowe czynniki sukcesu, ocena atrakcyjności sektora, potrzeb w zakresie prowadzenia firmy w danej branży, określenie mocnych i słabych stron, określenie umiejętności z zakresu marketingu, itp.). Usługa ta ma uświadomić  przedsiębiorcy jego potrzeby i stanowić zachętę do skorzystania z wyspecjalizowanych usług inkubatora.
 2. Marketing – określenie grupy docelowej i jej potrzeb, produkt, cena, dystrybucja, cele promocji, treści przekazu, dobór narzędzi promocji , mediaplan.
 3. Twoja firma w internecie/sieci – www i media społecznościowe, regulacje prawne ( np. polityka prywatności, regulamin sklepu internetowego, cookies ), pozycjonowanie, content marketing itp.
 4. Prawo i podatki w firmie – jaką formę prawną działalności gospodarczej  wybrać, jaką formę opodatkowania wybrać, sposób przygotowania dokumentów, jakie obowiązki wynikają dla pracodawcy z kodeksu pracy, działalność wymagająca koncesji  zezwoleń, umowy handlowe, ochrona danych osobowych.
 5. Ochrona środowiska w MSP – rodzaj działalności gospodarczej a obowiązki w zakresie ochrony środowiska- checklista
 6. Eksport – określenie rynków docelowych, wymogi prawne, przygotowanie planu eksportu, formy wsparcia,
 7. Innowacje i transfer technologii – wyszukiwanie niezbędnych innowacji i technologii, sposoby zakupu i wdrożenia, formy wsparcia.
 8. Ochrona własności intelektualnej – know-how, prawo autorskie i prawa pokrewne, własność przemysłowa, procedura patentowa.

Dla każdego pakietu zostanie w ramach usługi doradczej opracowane:

 • narzędzie umożliwiającej sprawne i powtarzalne świadczenie usługi  - narzędzie powinno być skonstruowane w taki sposób (ankieta, checklista), aby ułatwić przejście przez następujące etapy pracy z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą: ocena stanu firmy, rozpoznanie potrzeb firmy, przygotowanie strategii / planu działania.
 • pilotażowe wdrożenie usługi (dla 3-5 klientów), przez pracownika inkubatora przy asyście podmiotu doradczego, które posłużyć ma ewentualnej modyfikacji narzędzia oraz jego ostatecznemu zatwierdzeniu.
 • przygotowanie treści szkolenia uzupełniającego dany pakiet do umieszczenia na platformie e-learningowej.
 • stworzenie bazy wiedzy niezbędnej do świadczenia danej usługi wraz z systemem jej aktualizowania ( podstawowe informacje, źródła, sposób aktualizacji informacji).

W projekcie przewidziano także usługę doradczą w zakresie rozwoju potencjału LCB. Obejmuje ona:

a) audyt kompetencji obejmujący rozmowy z pracownikami i warsztat – jak rozmawiać z przedsiębiorcą/ potencjalnym przedsiębiorcą,

b) stworzenie matrycy kompetencji – określenie potrzeb i kierunków rozwoju pracowników,

c) identyfikację obszarów specjalizacji dla danego pracownika i doradztwo w zakresie rozwoju tych specjalizacji zgodnie z matrycą.

Ponadto w ramach projektu zostaną wykonane następujące analizy i badania:

 • Analiza dotychczasowej działalności marketingowej LCB, w tym obecnej strony www Inkubatora Przedsiębiorczości i  stworzenie efektywnego planu promocji pakietów usług, sposobu prezentacji usług oraz platformy e-learningowej pod kątem treści, ich prezentacji i sposobu docierania do grupy docelowej Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z propozycją skutecznych działań promocyjnych w zakresie sprzedaży nowych/ udoskonalonych pakietów usług. Produktem usługi będzie raport zawierający wytyczne do ulepszenia www oraz prezentacji i promocji usług inkubacji, w tym nowych/udoskonalonych w ramach projektu. 
 • Badanie  opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych w Lesznie w zakresie chęci otwierania działalności gospodarczej, zalet i wad oraz barier i problemów w oparciu o badanie ankietowe  na próbie 500 uczniów i 500 studentów. Efektem badania będzie raport zawierający wnioski i rekomendacje.

Badanie fokusowe 20 osób w dwóch grupach, które założyły w Lesznie firmę i prowadzą ją z sukcesem od 6 miesięcy do max. 5 lat. Celem badania jest przygotowanie raportu zawierającego wytyczne do dalszej pracy Inkubatora w odpowiedzi na to, jakie były bariery, problemy, czego brakowało, jakich usług potrzebują firmy na starcie, aby odnieść sukces. Raport będzie tez opisywał dobre praktyki wsparcia firm na starcie.  

 Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: sztuk – 1, rok – 2017

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: sztuk – 1, rok – 2017

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): w zł: 131 442,00, rok – 2017,

Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług: sztuk – 1, rok – 2017

Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu: sztuk 8, rok – 2017.

 Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie:

Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu: sztuk: 50, rok – 2018

 

 

Moja firma z pożyczką - POKL 6.2

 Leszczyńskie Centrum Biznesu w okresie od 31 marca 2013 - 30 sierpnia 2015 wspólnie z Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości realizowało projekt "Moja firma z pożyczką".

Projekt współfinansowany byłze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu dla osób, które chcą otworzyć własną firmę proponowane były mikropożyczki do 50.000 zł oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa.

Maksymalna wysokość pożyczki – 50.000 zł
Maksymalny okres spłaty – 5 lat
Oprocentowanie – od 2 % w skali roku

Możliwa karencja 12 mies.

Wsparcie dostępne było dla osób:

 • pracujących
 • pozostających bez zatrudnienia – zarejestrowanych jako bezrobotni
 • nieaktywnych zawodowo tj.osób w wieku 18-64 lata niezatrudnionych, niewykonujących innej pracy zarobkowej m.in. studentów

Osoba przystępująca do projektu:

 • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej na 12 mies.przed zgłoszeniem do projektu
 • zamieszkująca, pracująca lub ucząca się na obszarze województwa wielkopolskiego

Wymagania dla przedsiębiorcy:

 • utrzymanie działalności przez minimalny okres 12 miesięcy od dnia rejestracji działalności gospodarczej,
 • nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym m.in. ze środków PFRON, Funduszu Pracy lub PROW na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością.

Pożyczka mogła być przeznaczona na dowolny cel gospodarczy (uzasadniony ekonomicznie) m.in. na cele:

 • inwestycyjne,
 • obrotowe,
 • inwestycyjno-obrotowe.

Innowacyjne Leszno

W ramach projektu sporządzono 2 opracowania o najlepiej działających sieciach w branży spożywczej i budowlanej w kraju oraz poza jego granicami oraz 2 ekspertyzy dotyczące firm ze wspomnianych branż w subregionie leszczyńskim i najlepszych jednostek badawczo-rozwojowych. Wypracowane dokumenty zostały przedstawione podczas dwóch spotkań. W części projektu związanej ze wspieraniem przedsiębiorczości zorganizowano dwa spotkania poświęcone Inkubatorowi Przedsiębiorczości w Lesznie. Pierwsze służyło prezentacji najlepszych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości w wybranych ośrodkach polskich i zagranicznych. Drugie - promocji założeń Inkubatora wśród grup docelowych: przedsiębiorców, władz miasta, instytucji otoczenia biznesu, studentów i uczniów, itp.

Harmonogram działań w ramach projektu: 

I.Staż
II.Ekspertyzy
1.Ekspertyza dot.potencjału
- branży przetwórstwa spożywczego w regionie leszczyńskim
- branży budowlanej w regionie leszczyńskim
III.Spotkania
1.Spotkanie informacyjne - prezentacja dobrych praktyk - działalność Inkubatorów w Polsce i za granicą
2.Spotkanie - prezentacja wyników ekspertyzyi opracowania dla branży przetwórstwa spożywczego w regionie leszczyńskim
3.Spotkanie - prezentacja wyników ekspertyzyi opracowania dla branży budowlanej w regionie leszczyńskim
4. Spotkanie promujące ideę Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie
IV.Opracowania
1. Funkcjonowanie najlepiej działających sieci klastrowych w branży przetwórstwa spożywczego w kraju i za granicą
2. Funkcjonowanie najlepiej działających sieci klastrowych w branży budowlanej w kraju i za granicą