Poznajmy się

Leszczyńskie Centrum Biznesu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Miasto Leszno. O jego utworzeniu postanowiła Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXXVIII/459/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Decyzja ta była rezultatem konsekwentnej polityki miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Już na początku 2008 roku została zaprezentowana „Analiza możliwości, potencjału i zapotrzebowania na utworzenie Inkubatora w Lesznie”, która wskazała jednoznacznie na potrzebę powstania w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości, zarządzanego przez wydzielony podmiot. W dniu 26 lutego 2009 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Inkubatora przedsiębiorczości w Strefie Inwestycyjnej IDEA oraz zobowiązała Prezydenta Miasta Leszna do pozyskania na ten cel środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przygotowując się do tego zadania wykonano ekspertyzę dotyczącą formy organizacyjno-prawnej dla podmiotu zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości. Zawarte w niej rekomendacje wskazywały jako najlepsze rozwiązanie powołanie przez miasto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie wnioskować o środki na budowę Inkubatora do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Umowę Spółki Prezydent Miasta podpisał 04.01.2010 r. W tym dniu powołano również Radę Nadzorczą, a także Prezesa Spółki, którym została Alicja Szczepińska.

W dniu 18.01.2010 r. dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 239 500 zł.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Roman Sytnik, Piotr Dzikowski, Marek Sowa i Bartosz Kobus.