Konkurs "Pomysł na Biznes" - XV edycja

Jesteś przedsiębiorczy? Masz głowę pełną pomysłów?

Weź udział w konkursie "Pomysł na Biznes"!

 

Zapraszamy do udziału w XV edycji konkursu, odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna oraz Starosty Powiatu Leszczyńskiego we współpracy z Akademią Nauk Stosowanych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, Zespołem Szkół Ekonomicznych w Lesznie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

W ramach zadania konkursowego osoby z ciekawymi pomysłami biznesowymi przygotowują biznesplany swoich przedsięwzięć. Z kolei eksperci Leszczyńskiego Centrum Biznesu oraz instytucji współpracujących udzielają wsparcia merytorycznego poprzez bezpłatne szkolenia oraz indywidualne konsultacje.

Proponowane szkolenia pozwoliły uczestnikom zdobyć wiedzę dotyczącą między innymi rejestracji firmy, wyboru formy opodatkowania, przygotowania części merytorycznej i finansowej biznesplanu. Udział w nich był całkowicie bezpłatny. Uczestnicy szkoleń mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertami LCB. 

 

Kto może wziąć udział?

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • praktycznej – dla osób planujących otwarcie działalności gospodarczej na terenie Leszna lub powiatu leszczyńskiego,
  • teoretycznej – dla uczniów leszczyńskich szkół średnich lub studentów leszczyńskich szkół wyższych.

W przypadku osób startujących w kategorii teoretycznej istnieje możliwość pracy w grupach. Osoby startujące w kategorii praktycznej, aby odebrać nagrody, są zobowiązane do założenia działalności gospodarczej najpóźniej do końca września 2024 roku.

 

Jak wygląda ocena?

W obu kategoriach ocenie podlega biznesplan (część merytoryczna i finansowa). Informacje o tym, w jaki sposób wypełnić dokumenty były przekazywane na bezpłatnych szkoleniach. Ich uczestnicy mieli również możliwość indywidualnej konsultacji swoich pomysłów.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie Organizatorowi wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz zadania konkursowego od 2 do 19 kwietnia 2024 r.

Uczestnicy zamierzający wziąć udział w konkursie wypełniają kartę zgłoszeniową:

  • w kategorii praktycznej – załącznik 1a,
  • w kategorii teoretycznej – załącznik 1b.

W ramach zadania konkursowego osoby biorące udział w konkursie składają:

  • w kategorii praktycznej – biznesplan zwierający opis planowanej działalności gospodarczej z częścią finansową wg wzorów stanowiących załącznik 2a i załącznik 3 do Regulaminu.
  • w kategorii teoretycznej – biznesplan zawierający propozycję własnego biznesu z częścią finansową wg wzorów stanowiących załącznik 2b i załącznik 3 do Regulaminu.

Dokumenty należy dostarczyć Organizatorowi w wersji elektronicznej (edytowalna wersja pliku) poprzez przesłanie na adres promocja@lcb.leszno.pl

 

Co można wygrać?

Sponsorzy, którzy zdecydowali się wesprzeć tegoroczną edycję konkursu, przekazali atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe (ich wartość wynosi ponad 40 000 zł!). Dokładną listę Sponsorów opublikujemy wkrótce. Uwaga: warunkiem odbioru nagród w kategorii praktycznej jest uruchomienie działalności gospodarczej. 

 

Harmonogram konkursu:

bezpłatny cykl szkoleń 12-26 marca 2024 r.
przyjmowanie biznesplanów oraz zgłoszeń 2-19 kwietnia 2024 r.
weryfikacja formalna  22 kwietnia - 9 maja 2024 r.
ocena Komisji Oceny Projektów II połowa maja 2024 r.
Gala Podsumowująca 14 czerwca 2024 r.

 

W załącznikach znajdują się regulamin konkursu oraz potrzebne dokumenty zgłoszeniowe.

 

Zachęcamy do udziału!

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt z osobą koordynującą konkurs:

Daria Ginter

tel: 65 32 22 103

e-mail: promocja@lcb.leszno.pl