Aktualności

22 marca 2019

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa wyposażenia wraz z montażem

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oferty cenowej obejmującej Zakup i dostawa wyposażenia wraz z montażem – sprzętu teleinformatycznego, audiowizualnego i oprogramowania do sprzętu teleinformatycznego do nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiębiorczości

21 marca 2019

Wstępna lista rankingowa - projekt "Rozwiń skrzydła w biznesie"

Wstępna lista rankingowa uczestników projektu "Rozwiń skrzydła w biznesie".

21 marca 2019

Zapytanie ofertowe - Zakup i wdrożenie oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oferty cenowej na „Zakup i wdrożenie oprogramowania służącego udoskonaleniu specjalistycznej usługi inkubacji i finansowej w Inkubatorze Przedsiębiorczości”.

11 marca 2019

Aktualizacja regulaminu w projekcie "Rozwiń skrzydła w biznesie"

Program "Rozwiń skrzydła w biznesie" - zmiany w regulaminie! 

08 marca 2019

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu - projekt "Rozwiń skrzydła w biznesie"

Oficjalna lista zakwalifikowanych do kolejnego etapu w projekcie "Rozwiń skrzydła w biznesie".

05 marca 2019

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Działania 1.2, w którym dofinansowanie wynosi do 80%. W poprzedniej edycji konkursu wszystkie projekty napisane przez naszych ekspertów pozytywnie przeszły weryfikacje i otrzymały dofinansowanie.

Leszczyńskie Centrum Biznesu

Świadczymy wysokiej jakości usługi  dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, odpowiadające na ich potrzeby. Prowadzimy Inkubator Przedsiębiorczości, który pozwala nowo powstałym firmom na osiągnięcie konkurencyjnej pozycji rynkowej. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą dla biznesu, w prestiżowej lokalizacji. Tworzymy zaangażowany, innowacyjny i stabilny zespół stale podnoszący swoje wysokie kwalifikacje.

Dowiedz się więcej