Usługa doradcza w zakresie wprowadzenia 3 nowych specjalistycznych usług - zapytanie ofertowe


Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.3. Wspracie Przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw w ramach projektu pn.: „Nowa infrastruktura i usługi Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”, nr RPWP.01.03.02-30-0005/17.

 I.     Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na opracowaniu zasad realizacji 3 nowych specjalistycznych usług i przygotowaniu pracowników  Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. o. o.  do ich świadczenia:

1.       Usługi doradcze w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu bezpieczeństwa żywności HACCP w firmach spożywczych,

2.       Usługi doradcze w zakresie przygotowania firm spożywczych do certyfikacji w zakresie systemów BRC i IFS.

3.       Usługi doradcze w zakresie opakowań w żywności – bezpieczeństwo, oznakowanie, design.

 

II.            Termin zakończenia realizacji usługi:

30.11.2019 rok.

 

III.            Terminy

Termin składania ofert upływa 23.11.2018 r.

Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy drogą mailową do dnia 28.12.2018 roku.

Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności oferty -  30 dni od dnia złożenia oferty

 

 

 

 

Szczegóły załączone poniżej: