Tabela prowizji i opłat


Tabela Opłat i Prowizji


L.p.


Wyszczególnienie

 

Pożyczka

1

Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki wynosi

1% wartości

2

Opłata za rozpatrzenie wniosku

150 zł—opłata
bezzwrotna

3

Opłata za aneks do Umowy pożyczki:

 

3a

wydłużenie terminu rozliczenia pożyczki

50 zł

3b

zmiana celu pożyczki

0 zł

3c

zmiana zabezpieczenia pożyczki

50 zł

3d

zmiana harmonogramu spłat (zawieszenie spłaty, wydłużenie terminu spłaty, zmiana wysokości rat, itp.)

0 zł

4

Przejęcie długu

0 zł

5

Opłata  za wystawienie zaświadczenia   o wysokości zadłużenia

50 zł

6

Opłata  za zaświadczenie o wysokości zadłużenia i terminowości spłaty

100 zł

7

Opłata za szczegółową informację o dokonanych wpłatach z uwzględnieniem m.in. spłaconego kapitału, odsetek, itp.

100 zł

8

Opłata za wystawienie upomnienia

20 zł

9

Opłata za zawarcie ugody spłaty pożyczki

1 % kapitału pożyczki
pozostającego do spłaty,
nie mniej niż 250 zł

10

Opłata za wystawienie promesy udzielenia pożyczki

0,5 % od kwoty
wnioskowanej pożyczki,
nie mniej niż 250 zł

11

Opłata za ponowne wystawienie dokumentu (duplikatu) zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia

100 zł

12

Wykonanie kopii dokumentów oraz przesłanie ich drogą pocztową na adres wskazany przez Klienta

50 zł