Strategia marketingowa z planem operacyjnym

OPIS USŁUGI

Proponowana usługa zakłada sformułowanie misji, wizji, celu/ów, charakterystyki klientów, a także wybranie konkretnych narzędzi w obszarze marketingu, które będą najbardziej adekwatne do grupy (grup) odbiorców, a także założonego celu/ów.

DLA KOGO?

Usługa skierowana jest dla:

 • pomysłodawców, którzy zamierzają rozpocząć działalność
 • nowo powstałych firm, prowadzących działalność marketingową
 • doświadczonych firm z długim stażem na rynku, prowadzących działalność marketingową

ZAKRES USŁUGI

Usługa obejmuje następujące działania odnoszące się do JEDNEJ branży/marki:

 • przeprowadzenie wywiadu (rozmowy) z klientem w formie spotkania osobistego (ewentualnie online)
 • przeprowadzenie dedykowanego warsztatu indywidualnego z klientem polegającego na stworzeniu persony (person) – pogłębiona charakterystyka klienta/ów
 • rozpoznanie rynku (branży)
 • analizę dotychczasowych działań firmy w obszarze marketingu
 • sformułowanie misji, wizji, celu/ów marketingowych, słabych i mocnych stron, a także szans i zagrożeń w obszarze marketingu (analiza SWOT)
 • wybór i zaplanowanie najskuteczniejszych działań marketingowych dopasowanych do grupy/grup klientów wraz ze wskazaniem ram czasowych (terminu realizacji) oraz budżetu – opracowanie planu marketingowego
 • określenie wskaźników pozwalających sprawdzić skuteczność poszczególnych działań
 • przygotowanie strategii w formie dokumentu zawierającego cele strategiczne, operacyjne oraz dostosowane do nich działania, harmonogram wraz z budżetem oraz wskaźniki sprawdzające efektywność podejmowanych aktywności

KORZYŚCI

Skorzystanie z usługi pozwoli na:

 • stworzenie efektywnego planu działań marketingowych przyczyniających się do maksymalizacji zakładanych wyników
 • zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, gdyż wybrane zostaną działania najlepiej dostosowane do grup odbiorców oraz wyznaczonego celu/ów
 • kontrolę nad działaniami marketingowymi podejmowanymi przez firmę poprzez ich odpowiednie rozłożenie w czasie
 • stworzenie spójnego i konsekwentnego przekazu, dzięki któremu firma będzie zrozumiała i wiarygodna dla klientów