Pożyczki Jeremie


UWAGA!

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, że w dniu 13 marca 2017 roku zakończyła realizację projektu i nie przyjmuje nowych wniosków.

Kolejne rozdanie środków jest spodziewane na przełomie lipca i sierpnia 2017 r.

Oferujemy pożyczki do 400 000 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ogólne warunki udzielania pożyczki JEREMIE przedstawia poniższa tabela:

Nazwa pożyczki

Pożyczka JEREMIE

Kwota pożyczki

do 400 000 zł

Okres spłaty pożyczki

do 60 miesięcy

Okres karencji

do 6 miesięcy

Prowizja

0 %

Oprocentowanie w skali roku

1 % 

(pomoc publiczna)

Opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe i inne.

zgodnie z rzeczywistym kosztem

Na jakie działania można ubiegać się o pożyczkę?

  • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
  • tworzenie miejsce pracy,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP, w tym cele obrotowe zgodnie z Notą wyjaśniającą w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014/05 z dnia 8 lutego 2012r.

Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu tj. w LCB Sp. z o.o. (np. złożenie wniosku, podpisanie umowy, itp.). Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług!

tel. 65 32 22 101, e-mail: hmichalak@lcb.leszno,pl, agraf@lcb.leszno.pl 

KONTAKT

Pożyczki Jeremie

Honorata Michalak
tel. 65 32 22 101
e-mail: hmichalak@lcb.leszno.pl


Anna Graf
tel. 65  32 22 104
e-mail: agraf@lcb.leszno.pl