Budownictwo Energooszczędne


Budownictwo energooszczędne sprzyja ochronie środowiska. Dlatego bardzo często rozwój tego kierunku wspierany jest przez rządowe i pozarządowe instytucje, które oferują inwestorom różne sposoby finansowania inwestycji. Projekty domów energooszczędnych najczęściej oparte są na odnawialnych źródłach energii, dlatego instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy nawet budowa farm wiatrowych lub elektrowni wodnych, są inwestycjami, na które uzyskać można dopłaty do kredytów czy inne dotacje.

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. pomaga w przygotowaniu potrzebnej dokumentacji.

Poniżej przedstawiono możliwości finansowania w podziale na grupy docelowe:

Osoby fizyczne

ŹRÓDŁO

CEL

FINANSOWANIE

NABÓR

NFOŚiGW - dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).

Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. Szczegółowe wymagania określone są w Załączniku nr 3 do Programu.

Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

 • dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
 • niższych kosztów eksploatacji budynku,
 • podniesienia wartości budynku.

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Ciągły

Wdrożenie programu lata 2013-2018

Wydatkowanie do

31.12.2022 r.

NFOŚiGW - wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii, projekt PROSUMENT

 

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

 

- nabór wniosków dla jst trwał od 26.05.2014 do 31.12.2014; kontynuacja naboru, zgodnie z nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 r.

- nabór wniosków dla WFOŚiGW trwał od 16.07.2014 do 31.12.2014; kontynuacja naboru, zgodnie z nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 r.; początek naboru wniosków  dla beneficjentów końcowych - po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW

- nabór wniosków dla banków został ogłoszony 2.01.2015; wnioski od banków przyjmowane były do 30.01.2015; początek naboru wniosków  dla beneficjentów - po ogłoszeniu naboru przez banki.

 

Bank Ochrony Środowiska – EKOsystem

 

BOŚ EKOsystem to nowoczesne, kompleksowe rozwiązanie  gwarantujące ciepłą wodę  i ogrzewanie w Twoim domu.

BOŚ EKOsystem składa się z czterech modułów tworzących jedną instalację zapewniającą ogrzewanie i ciepłą wodę dla Twojego domu.

----------

Ciągły

Mikroprzedsiębiorstwa

ŹRÓDŁO

CEL

FINANSOWANIE

NABÓR

program dotacyjny PolSEFF

PolSEFF2 oferuje przedsiębiorcom dostęp do finansowania i wiedzy niezbędnej przy realizacji inwestycji modernizacyjnych, których celem jest między innymi poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Każdy przedsiębiorca, który sfinansuje realizację zakwalifikowanej do programu inwestycji za pośrednictwem banku uczestniczącego w programie będzie mógł liczyć na korzyści:

 • roczne oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii o co najmniej 20%
 • dotację (premię inwestycyjną) udzielaną przez NFOŚiGW w wysokości 10% lub 15% wartości kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych Programu,  przeznaczoną na częściową spłatę zaciągniętego kredytu
 • bezpłatną, profesjonalną pomoc techniczną inżynierów - ekspertów PolSEFF obejmującą wsparcie przy składaniu wniosków, ocenę techniczno-finansową inwestycji, wykonanie dla projektów kwalifikujących się do uzyskania finansowania audytów energetycznych
 • łatwy dostęp do bazy zweryfikowanych urządzeń i technologii oferujących podniesienie efektywności energetycznej dzięki stworzeniu i udostępnieniu listy LEME

Program PolSEFF2 uwzględnia również fakt, iż czas jest dzisiaj jednym z decydujących czynników wpływających na realizację projektów inwestycyjnych. W rezultacie przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch opcji finansowania inwestycji: uproszczonej na bazie listy LEME oraz standardowe.

Dostępność programu na terenie całego kraju poprzez lokalne oddziały uczestniczących w programie instytucji finansowych

NFOŚiGW – LEMUR  Energooszczędne budynki użyteczności publicznej

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Dotacja - dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30%, 50% albo 70% kosztów wykonania dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku.

Pożyczka - dofinansowanie w formie pożyczki udziela się na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego i wynosi do 1000 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku

Ciągły

Okres wydatkowania do 2020 r.

NFOŚiGW – inwestycje energooszczędne w MŚP

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW.

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.

Bank Ochrony Środowiska – Kredyt Eko Inwestycje

 Dzięki kredytowi Eko Inwestycje z dotacją NFOŚiGW nie tylko zmniejszasz rachunki za energię elektryczną w Twojej firmie, ale także możesz liczyć na dopłatę do kredytu w wysokości nawet 15% kosztów kwalifikowanych.

 • zmniejszenie rachunków za energię elektryczną o minimum 20% dzięki inwestycjom bazującym na urządzeniach i rozwiązaniach z listy LEME (sprawdź urządzenie na stronie www.nfosigw.gov.pl)
 • podniesienie rentowności Twojej firmy
 • zmniejszenie kosztów kredytu dzięki dopłacie do kapitału w wysokości nawet 15% kosztów kwalifikowanych

Kredyt

 

 • okres finansowania aż do 15 lat
 • możesz sfinansować nawet 100% kosztów
 • atrakcyjne oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + marża już od 4%

Ciągły

Bank Ochrony Środowiska – EKOKREDYTY

Z korzyścią dla środowiska ograniczaj koszty działania Twojej firmy. Kredytem sfinansujesz m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz systemy ociepleń i rekuperacji.

Skorzystaj z preferencyjnych warunków kredytowania i oszczędzaj na rozwiązaniach przyjaznych środowisku.

 •  finansowanie nawet 100% kosztów zakupu
 • możliwość sfinansowania kosztów montażu
 • preferencyjne warunki kredytowania
 • długi okres kredytowania - do 8 lat
 • możliwość sfinansowania m.in. zakupu kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz systemów ociepleń i rekuperacji
 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania firmy dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań

Ciągły

Bank Ochrony Środowiska -

Preferencyjne kredyty z dopłatami WFOŚiGW

Finansuj inwestycje Twojej firmy środkami zielonego Banku i korzystaj z atrakcyjnych dopłat

 •  obniżka kosztów eksploatacji firmy 
 • możliwość finansowania do 90% kosztów inwestycji
 • elastyczny okres kredytowania – do 12 lat
 • dopłatę do kapitału – nawet do 40% kosztów inwestycji
 • szeroki zakres przedmiotów finansowania objętych dopłatami
 • pomoc doradcy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem dopłaty

Dostępność oferty i jej szczegóły różnią się w zależności od przeznaczenia kredytu oraz lokalizacji inwestycji.

Pozostałe przedsiębiorstwa

ŹRÓDŁO

CEL

FINANSOWANIE

NABÓR

NFOŚiGW – LEMUR  Energooszczędne budynki użyteczności publicznej

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Dotacja - dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30%, 50% albo 70% kosztów wykonania dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku.

Pożyczka - dofinansowanie w formie pożyczki udziela się na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego i wynosi do 1000 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku.

Ciągły

Okres wydatkowania do 2020 r.

NFOŚiGW – BOCIAN rozproszone, odnawialne źródła energii

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Beneficjenci - przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Pożyczka

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Bank Ochrony Środowiska – kredyty ekologiczne

Kredyt Eko Inwestycje z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla małych i średnich przedsiębiorstw to możliwość sfinansowania do 100% kosztów, dopłata do kredytu nawet do 15% kosztów kwalifikowanych i wzrost konkurencyjności Twojej firmy.

Dzięki Kredytowi Energia na Plus możesz nie tylko zmniejszyć zużycie energii w Twojej firmie, ale również otrzymać Zachętę finansową na częściową spłatę kapitału udzielonego kredytu - do 12% jego wartości, maksymalnie 120 000 EUR.

Kredyt z dobrą energią to możliwość sfinansowania do 90% Twojej inwestycji oraz nasze wsparcie i ponad 20 letnie doświadczenie w finansowaniu projektów ekologicznych.

Kredyty preferencyjne to szansa na obniżenie kosztów Twojej inwestycji poprzez system dopłat do oprocentowania wnoszonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

KREDYTY udzielane we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają zróżnicowane warunki w poszczególnych województwach.

Kredyt Ekomontaż to sposób na to by w Twojej firmie znalazły się rozwiązania technologiczne służące ochronie środowiska i zmniejszające Twoje wydatki.

Kredyt EKOoszczędny to możliwość sfinansowania projektów o charakterze ekologicznym. Projekty te mają prowadzić wprost do oszczędności jakie osiągnie Twoja firma z finansowanej inwestycji.

W zależności od wyboru oferty.

Ciągły

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

ŹRÓDŁO

CEL

FINANSOWANIE

NABÓR

NFOŚiGW - wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii, projekt PROSUMENT

 

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

 

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

- nabór wniosków dla jst trwał od 26.05.2014 do 31.12.2014; kontynuacja naboru, zgodnie z nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 r.

- nabór wniosków dla WFOŚiGW trwał od 16.07.2014 do 31.12.2014; kontynuacja naboru, zgodnie z nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 r.; początek naboru wniosków  dla beneficjentów końcowych - po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW

- nabór wniosków dla banków został ogłoszony 2.01.2015; wnioski od banków przyjmowane były do 30.01.2015; początek naboru wniosków  dla beneficjentów - po ogłoszeniu naboru przez banki.

Bank Ochrony Środowiska - kredyt

Kredyty z premią ekologiczną

Modernizacja nieruchomości finansowana naszym kredytem zapewni ograniczenie kosztów eksploatacyjnych i możliwość skorzystania.

Kredyt EKOoszczędny

Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych, których celem jest uzyskanie oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii i/lub wody. Możliwość refinansowania kosztów poniesionych w związku z realizowaną inwestycją do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

W zależności od wyboru oferty

 Ciągły

Samorządy

ŹRÓDŁO

CEL

FINANSOWANIE

NABÓR

NFOŚiGW – LEMUR  Energooszczędne budynki użyteczności publicznej

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Dotacja - dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30%, 50% albo 70% kosztów wykonania dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku.

Pożyczka - dofinansowanie w formie pożyczki udziela się na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego i wynosi do 1000 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku.

Ciągły

Okres wydatkowania do 2020 r.

Organizacje pozarządowe

ŹRÓDŁO

CEL

FINANSOWANIE

NABÓR

NFOŚiGW – LEMUR  Energooszczędne budynki użyteczności publicznej

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Dotacja - dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30%, 50% albo 70% kosztów wykonania dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku.

Pożyczka - dofinansowanie w formie pożyczki udziela się na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego i wynosi do 1000 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku.

Ciągły

Okres wydatkowania do 2020 r.

 

KONTAKT

Budownictwo Energooszczędne

Honorata Michalak
tel. 65 32 22 101
e-mail: hmichalak@lcb.leszno.pl