Eksport


OPIS USŁUGI

Myślisz o eksporcie swoich produktów lub usług? Potrzebujesz analizy rynków docelowych? Nie wiesz który rynek wybrać? Nie wiesz jak sformułować strategię wejścia na wybrany rynek docelowy? Nie wiesz jak opracować Plan Rozwoju Eksportu? Chcesz pozyskać środki zewnętrzne na wsparcie eksportu? Zgłoś się do Leszczyńskiego Centrum Biznesu!

DLA KOGO

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w pierwszym okresie jej trwania oraz dla firm dojrzałych będących klientami Inkubatora Przedsiębiorczości.

ZAKRES USŁUG 

Eksperci naszego Centrum pomogą zidentyfikować potencjalnie najkorzystniejsze rynki ekspansji i przeanalizować każdy rynek pod kątem prawnym, ekonomicznym, społeczno-demograficznym oraz technicznym.

Ponadto oferujemy pomoc w sformułowaniu strategii eksportowej, czyli określenia celów eksportu, sposobów wejścia na wybrane rynki, zdefiniowania działań i ich harmonogramu oraz ustalenie kosztorysu.

Przygotujemy również profesjonalny Plany Rozwoju Eksportu, który jest niezbędny w przypadku ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe.

Usługa może obejmować:

Wybór rynków eksportowych - polega na identyfikacja potencjalnie najkorzystniejszych opcji oraz analizie, selekcji i wyborze rynków docelowych;

Analiza wybranych rynków docelowych pod kątem uwarunkowań polityczno-prawnych, ekonomicznych, społeczno-demograficznych, technicznych wraz z przedstawieniem wniosków z niej płynących;

Strategia wejścia na wybrane rynki docelowe - to etap w takcie którego zostaną określone cele do osiągnięcia, sposoby wejścia na wybrane rynki, harmonogram działań i kosztorys;

Plan rozwoju eksportu - zawiera informacja o wyborze rynków docelowych działalności eksportowej, a także  opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności poprzez eksport. Ponadto w jego ramach przeprowadza się analizę SWOT dla sprzedaży wybranych produktów na rynkach docelowych, opis celów i strategii eksportowej, szacunkowe koszty wdrożenia wraz  harmonogramem realizacji. 

KORZYŚCI

  • Profesjonalne przygotowanie do eksportu
  • Łatwiejsze pozyskanie zewnętrznych środków finansowych
  • Kompleksowa analiza wybranych rynków
  • Profesjonalny plan rozwoju eksportu
  • Uzyskanie wsparcia finansowego

KONTAKT

Eksport

Dagmara Kostrzewa
tel. 65 32 22 105
e-mail:dkostrzewa@lcb.leszno.pl


Mariola Miszkiewicz
tel. 65 32 22 107
e-mail: mmiszkiewicz@lcb.leszno.pl