Dokumentacja inwestycyjna i negocjacje z inwestorem

OPIS USŁUGI

Usługa polega na zapoznaniu uczestnika z etapami procesu inwestycyjnego i należytym przygotowaniu się do rozmów z inwestorem. Obejmuje ona etapy formalne, takie jak dokumentacja inwestycyjna oraz aspekty pojawiające się podczas negocjacji inwestycyjnych.

DLA KOGO?

Usługa doradcza skierowana jest dla osób fizycznych oraz firm poszukujących inwestora kapitałowego.

ZAKRES USŁUGI

Przygotowanie prezentacji inwestorskiej, zapoznanie z przebiegiem i etapami procesu pozyskiwania inwestora, konsultacja treści dokumentu term sheet i umowy inwestycyjnej, wsparcie w procesie negocjacji warunków inwestycji.

KORZYŚCI

Opracowanie prezentacji inwestorskiej, skierowanej do funduszy i instytucji kapitałowych. Przygotowanie się do spotkania z inwestorem oraz zapoznanie z dokumentacją inwestycyjną i procesem negocjacji warunków inwestycji.