Customer Discovery

OPIS USŁUGI

Celem jest sprecyzowanie i przetestowanie kluczowych założeń pojawiających się w każdej działalności biznesowej, sprawdzenia realności i potencjału zdefiniowanej grupy docelowej, problemu oraz proponowanego rozwiązania. Customer Discovery pozwala relatywnie niedużym kosztem przekonać się, czy postawione hipotezy dotyczące produktu/usługi są prawdziwe i dają szansę sukcesu na rynku.

DLA KOGO?

Usługa świadczona przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców i pomysłodawców na początkowym etapie rozwoju ich biznesu.

ZAKRES USŁUGI

Usługa obejmuje cykl spotkań z przedsiębiorcą, których liczba zależy od potrzeb i możliwości klienta, w związku z czym harmonogram pracy jest ustalany indywidualnie. Ponadto przedsiębiorca otrzymuje raport wraz z rekomendacjami dotyczącymi produktów/usług przedsiębiorstwa.

KORZYŚCI

Klient posiada umiejętności i wiedzę pozwalające stosować podejście klientocentryczne w rozwoju biznesu oraz stopniu podstawowym wykorzystywać model Customer Discovery. Ponadto klient dysponuje efektami pracy z konsultantem pod postacią przygotowanych hipotez, streszczeń oraz planu i wyników pierwszej tury eksperymentów.