Bony na innowacje


Jesteś przedsiębiorcą i szukasz wsparcia na innowacje? Chciałbyś nawiązać współpracę z jednostką naukową? Wykorzystaj Bony na innowacje!

Bony na innowacje to wsparcie realizowane w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty stymulujące współpracę pomiędzy sektorem naukowym a gospodarczym.

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo sfinansować usługi dotyczące innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta powiązana jest ze wskazanym wyżej charakterem opracowań.

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także zakup materiałów pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu.

 

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach konkursu wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, a środki wypłacane są w postaci refundacji.

Nabór wniosków potrwa od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r., i jest podzielony na następujące etapy:

I etap – od 8 czerwca do 8 sierpnia 2017 roku;

II etap – od 9 sierpnia do 9 października 2017 roku;

III etap – od 10 października do 10 grudnia 2017 roku;

IV etap – od 11 grudnia 2017 r. do 8 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: https://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-na-innowacje-dla-msp-2/

Jeżeli zdecydujesz się na aplikowanie do konkursu, możesz liczyć na ekspercką pomoc w przygotowaniu wniosku ze strony pracowników LCB. 

KONTAKT

Bony na innowacje

Alicja Szczepińska
tel. 65 32 22 102
e-mail: aszczepinska@lcb.leszno.pl