Audyt własności intelektualnej

OPIS USŁUGI

Posiadasz unikalny know-how , wzór przemysłowy lub użytkowy, dysponujesz oryginalnymi znakami towarowymi, wynalazkami? Nie wiesz czy odpowiednio chronisz dorobek intelektualny swojej Firmy, który stanowi element Twojej przewagi konkurencyjnej? Twoi kontrahenci wymagają od Ciebie zasad ochrony własności intelektualnej? Zgłoś się do LCB, a z pomocą naszych ekspertów sprawnie i fachowo podejdziesz do wyzwań związanych z ochroną własności intelektualnej w Twojej Firmie.

DLA KOGO

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w każdym okresie jej trwania.

ZAKRES USŁUG

Przy współpracy z Twoją Firmą nasi eksperci dokonają identyfikacji zasobów własności intelektualnej (znaki towarowe, prawa autorskie, domeny, know-how, marki, receptury, wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe). Przeanalizujemy polityki dotyczące ochrony własności intelektualnej obowiązujące w Twojej Firmie. Pozwoli to na rozpoznanie zagrożeń i szans w najbardziej istotnych obszarach własności intelektualnej Twojej Firmy, dzięki czemu zyskasz silną pozycję do budowania pozycji na rynku oraz pozwoli efektywnie zabezpieczyć innowacyjne aspekty działalności.

Audyt zakończy się raportem zawierającym rekomendacje w obszarach, w których należy podjąć działania zabezpieczające i rozwojowe.

Korzystając  z naszej pomocy otrzymasz również informacje o aktualnie dostępnych możliwościach i formach finansowania działań z zakresu ochrony własności intelektualnej, w odniesieniu do wniosków z przeprowadzonego Audytu.

KORZYŚCI

  • Ocena stanu ochrony własności intelektualnej w firmie
  • Rekomendacje dla lepszej ochrony własności intelektualnej
  • Przygotowanie Firmy do opracowana strategia ochrony własności intelektualnej
  • Pozyskanie wiedzy na temat finansowych źródeł wsparcia działań z zakresu ochrony własności intelektualnej

ZOBACZ TEŻ:

 

Skontaktuj się z naszą specjalistką, aby poznać szczegóły usługi!

Skontaktuj się