Analiza cyfrowa

OPIS USŁUGI

Przeprowadzenie z przedstawicielami firm audytu narzędzi cyfrowych  oraz analizy procesów i charakteru prowadzonej działalności pod kątem zastosowania odpowiednich technologii i usług IT. Spotkanie w formie warsztatu prowadzonego w postaci sesji pytań i odpowiedzi.

DLA KOGO?

Usługa świadczona przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców i pomysłodawców na początkowym etapie rozwoju ich biznesu.

ZAKRES USŁUGI

Konsultacje przeprowadzane z przedsiębiorcą - ich ilość będzie zależała od stopnia "zaawansowania cyfrowego" klienta. W przypadku małych startupów, gdzie procesów nie ma zbyt dużo, audyt może ograniczyć się do jednego, dwóch spotkań. W przypadku firmy o większej złożoności procesów ich dokładna identyfikacja i poznanie może wymagać większej ilości spotkań.

KORZYŚCI

Przedsiębiorca pozyska wiedzę o obszarach technologii cyfrowych prowadzących do zwiększenia konkurencyjności innowacyjnych przedsiębiorstw. Klient będzie mógł dokonać analizy stanu aktualnego poziomu świadomości i wybrać optymalne narzędzia. Poprzez nabycie wiedzy o trendach klienci firm inkubowanych będą świadomi wagi transformacji cyfrowej w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw.

 

Skontaktuj się z naszą specjalistką, aby poznać szczegóły usługi!

Skontaktuj się